OPINIE - BINNENLAND

Het
Territoriaal
Operatie
Centrum

kol drs. ing. P.J.T.M. Hagenaars

Bewaking in de haven van Amsterdam door militairen van het Korps Nationale Reserve, maart 2014. (Bron: Archief Korps Nationale Reserve)

Eén van de maatregelen in de Defensienota 2018 betreft het oprichten van het Territoriaal Operatiecentrum (TOC) binnen het CLAS. Hiermee wordt een lacune op het vlak van command and control bij nationale inzet ingevuld. Dit artikel gaat onder meer in op de aanleiding alsmede de organisatie, taken en werkwijze van het in oprichting zijnde TOC.

01


Aanleiding, veiligheidssituatie en 'Enablement of SACEUR’s AOR'

02


Taakstelling, project oprichting TOC en aan het TOC gestelde eisen

03


Het TOC: plaats in de organisatie, inrichting en werkwijze

04


Locatie van het TOC, planning