Nummer 8, december 2019


Ledenmagazine van de Nederlandse Officieren Vereniging


Het bestuur van de NOV en de redactie van Carré wensen u prettige feestdagen en een gelukkig 2020