Column

door Tom Kofman

Het houdt maar niet op...

Het pensioendossier en in het bijzonder de discussie over de rekenrente beginnen zo langzamerhand een Peyton Place-achtig trekje te krijgen. Het houdt maar niet op! Ik opteer trouwens voor het hanteren van de term “rekenrendement” in plaats van die vermaledijde term “rekenrente”. !

Ik kan mij wel vinden in de stelling van professor Bernard van Praag, die stelt dat de pensioenpolitiek wordt gegijzeld door (3) dogma’s, te weten: (1) de rekenrente waarmee de waardering van de toekomstige uitkeringsverplichtingen wordt becijferd, (2) de jongeren zouden de pensioenen van de ouderen financieren en (3) de aanname van het Kabinet, DNB en een aantal ‘tobeconomen’ dat de rente de komende decennia structureel laag zal blijven…

Deze politiek lijdt volgens Van Praag tot desastreuze effecten voor drie miljoen gepensioneerden en 8 miljoen nog actieve deelnemers in de NL-pensioenfondsen.


Dogma 1: DNB eist dat een fonds niet meer rendement maakt dan dat op Nederlandse staatsobligaties (z.g. risicovrije marktrente welke nu ligt op ca. 0,5% per jaar). De werkelijkheid is dat het lange termijn gemiddelde van de meeste fondsen ligt op 7% per jaar! Stel de contante waardering op 3 à 5% en korten en niet-indexeren zijn niet langer aan de orde.


Dogma 2: jong zou oud financieren, waarvoor geen wetenschappelijk bewijs wordt geleverd. Deze veronderstelling gaat ook mank als je ziet dat de huidige premiedekkingsgraad ligt op ca. 60%, hetgeen impliceert dat de actieve premiebetalers 40% te weinig betalen voor hun opbouw van pensioenrechten. Conclusie gerechtvaardigd dat ouderen deels de opbouw van rechten van actieven financieren…


Dogma 3: de rente zou de komende decennia structureel laag blijven (0 procent?). Neem die decennia maar met een korrel zout! Economen zijn namelijk niet in staat om rentebewegingen over langer dan zes maanden betrouwbaar te voorspellen. De kapitaalmarkt is mondiaal, het ligt dus meer voor de hand dat de rente de komende jaren gaat stijgen.

Ooit zal de ECB haar desastreuze opkoopprogramma moeten staken. Dé vloek voor ons kapitaal gedekt pensioenstelsel. Het is een lachertje dat “het beste pensioenstelsel ter wereld” de afgelopen 10 jaar haar vermogen heeft weten te verdubbelen en desondanks door DNB en het Kabinet worden gedwongen tot niet-indexeren en eventueel korten op de uitkeringen.

Ik vrees dat de komende kabinetten (Rutte IV en V?) zich er niet voor zullen schamen om ter financiering van de klimaatmaatregelen/ doelstellingen de pensioenfondsen te dwingen tot minimaal renderende investeringen in een “voortreffelijk Hollands klimaat”. Polderen op kosten van de pensioenfondsen. Je kunt beter beginnen met het verschuiven van de belastingen. Nu wordt er voornamelijk belasting geheven op de posten salarissen en winsten. Laat je dit verschuiven naar het gebruik van grondstoffen, energie en transport, dan stimuleer je pas echt de groene innovatie.

Afsluitend een paar “hoogtepunten” uit het NRC interview met minister Wouter Koolmees. Pensioen is een héérlijk dossier; • Het gaat om het doel, het loslaten van de fictie dat pensioentoezeggingen zeker zijn; • Uitstellen van de “korting” is vooral voordelig voor gepensioneerden; • Over zijn vader: “Hij heeft ook wel eens gezegd: klootzak omdat hij niet met 65 jaar, maar zes maanden later met pensioen kon”.

Het zijn dolle dwaze tijden in de politiek. Denk aan de moddergevechten tussen Republikeinen en Democraten om DJ Trump af te zetten, een dr. E. Macron die een alom gerespecteerde organisatie hersendood kan verklaren en Mark R. en Klaas D. die worstelen met een reiskostendossier. Mark “lacht” zich er wel weer uit maar Klaas is stevig beschadigd op zijn integriteitsdossier.


Ik wens U allen aangename feestdagen en een gezonde start in 2020!

Betaaldata 2020