OPINIE - BUITENLAND

Hoe om te gaan met China? (deel 2)

Dr. Jaap Anten
analist van de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht

Inleiding

Deel 1 begon met de confrontatie tussen de twee grote Amerikaanse politieke partijen. Zij hebben het zoeken naar compromissen en een 'win-win' situatie vervangen door de zero-sumpolitiek: elke politieke winst van de Republikeinen wordt gelijkgesteld aan het verlies van de Democraten en omgekeerd.

Om nationale politieke eenheid te creëren biedt de aloude gemeenschappelijke ‘vijand’ een uitweg, China. Ook China wordt veelal als een zero-sum benaderd: winst voor China betekent verlies voor de VS. Wat China doet wordt steeds negatief afgeschilderd. Dit wordt voorgesteld als zijnde gebaseerd op waarden, dat wil zeggen op China's morele ongelijk, maar komt veelal voort uit de onwil om het land als gelijke te accepteren.


Dit deel 2 gaat over wat volgens Nederland essentieel is voor het standpunt ten opzichte van China. Allereerst de internationale rechtsorde en het EU-beleid met betrekking tot China, gevolgd door Nederlandse adviezen over hoe om te gaan met dit beleid.

Het in het volgende nummer van Carré te publiceren deel 3 richt zich op de discussie in Nederland over China, met daarna de veronderstelde Nederlandse defensiekeuzes voor 2035. En tot slot, waarom die keuzes vanwege China onjuist zullen blijken te zijn.


01


 • De beperkingen van de westerse internationaal rechtsorde
 • De liberale wereldorde: feit of fictie?

02


 • Westerse hypocrisie over internationaal rechtsorde: De Chagos-eilanden
 • Het Westen wil zijn handelen primair beoordelen op zijn idealen, niet op zijn daden
 • De beperkte invloed van westerse waarden in de grote wereld

03


 • De Europese politiek over China
 • EU-China Strategic Outlook 2019

04


 • Het China-debat in Nederland: het kabinet
 • Het China-debat in Nederland: kabinetsvragen aan de AIV
 • Het China-debat in Nederland: drie belangrijke adviezen van de AIV
 • Het China-debat in Nederland: het antwoord van het kabinet op dit advies
 • Het China-debat in Nederland: Als Europa wil inhalen, moeten we gas geven