Uit het overleg

Aan de onderhandelingstafel…

door Thijs van Leeuwen

Time flies when you’re having fun! Het is alweer een maand geleden dat ik mijzelf aan u introduceerde als de nieuwe CAO-onderhandelaar voor de GOV|MHB. Een periode die voor mij eerder aanvoelt als een week. Ik ben natuurlijk terechtgekomen in een voor mij totaal onbekende wereld waarin alles nieuw is: de overlegstructuren, de manier waarop formele en informele afspraken tot stand komen en het polderen. Maar ook, niet geheel onbelangrijk, de positie die elke partij aan tafel kiest en de manier waarop zij terecht invloed tracht uit te oefenen op de uitkomst van het overleg.

Ik moet zeggen dat het voor mij een paar zeer interessante weken zijn geweest. Weken waardoor ik een groot aantal lessen rijker en enkele illusies armer ben. Een van die illusies is dat het belang van de onderwerpen en de roep van het personeel om verbetering, bij eenieder aan tafel leidt tot het opstropen van de mouwen en het aanpakken van de materie. Misschien dat het ligt aan het feit dat ik de overstap van de werkvloer nog maar kortgeleden heb gemaakt, maar naar mijn zin gaat er veel tijd en energie verloren in het proces in plaats van in de inhoud. Dit neemt niet weg dat ik voldoende mogelijkheden zie om, met respect voor het proces en de partijen die daar heel zwaar aan tillen, de samenwerking te zoeken op de inhoud. Op het structureel verbeteren van uw arbeidsvoorwaarden.


Gelukkig merk ik ook dat vrijwel iedereen de noodzaak voelt om stappen te maken en constructief de discussie aan te gaan. Een discussie die wat ons betreft primair gaat over het loongebouw. Maar ook een die onlosmakelijk samenhangt met het onderliggende personeelssysteem en het stelsel van toelages. Met deze bijdrage in het Prodef bulletin wil ik u dan ook vertellen hoe wij als GOV|MHB in de discussie staan en hoe wij onze opinie trachten te ijken. Hierbij zal het met name gaan over het nieuwe loongebouw. Tenslotte hoop ik met deze eerste aanzet u zover te krijgen om ons te vertellen hoe u naar de materie kijkt, waar u als lid belang aan hecht.