Carré 7 - 2019

In deze aflevering o.a. veel aandacht voor opkomende reus China, voor de defensiebegroting, het herstel van de krijgsmacht, de trans-Atlantische betrekkingen en niet te vergeten onze pensioenen.

Van de voorzitter


Centre of gravity

De vier doelstellingen van de NOV:

* het behartigen van de collectieve en individuele belangen van alle leden en hun nagelaten betrekkingen;

* fungeren als een platform voor de beroepsgroep;

* bijdragen aan het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie;

* meedenken over vrede en veiligheid;

Redactioneel


Vierkant Beschouwd

Defensie en de miljoenennota, radiostilte?

Prikken en prikkels

De missiestrategie van Nederland - overal en nergens

Defensiebeleid en Krijgsmacht


Vragen bij de defensiebegroting 2020

Lezing door minister-president Mark Rutte

Heeft de dienstplicht toekomst?

Opinie - binnenland


Onze pensioenen

Onvoorspelbare training voor vliegers tijdens noodsituaties

Opinie - buitenland


Hoe om te gaan met China? (1)

Oplopende spanning in het Midden-Oosten

China's technologische sneltrein

Boekbesprekingen


Wat er op het spel staat

Het is oorlog maar niemand die het ziet

Overige artikelen


Historie
De Fokker G.1

Verenigingsnieuws


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Speld voor vijftigjarig lidmaatschap

Ledenbestand

Informatie


Informatiepagina NOV

Informatie Carré en colofon