Nummer 7, november 2019


Ledenmagazine van de Nederlandse Officieren Vereniging


Vierkant Beschouwd: Defensie na de miljoenennota


Hoe om te gaan met China?