VERENIGINGSNIEUWS

Nederlandse Officieren Vereniging

  • Prepensioendag 2020
  • Oproep Vereniging Informatici Defensie
  • Ledenbestand

Prepensioendag 2020

Prepensioendag 2020 verschoven naar 19 mei 2021

Afbeelding: Wikimedia Commons

Het Hoofdbestuur (HB) heeft besloten om de prepensioendag (voorheen 64-jarigendag genoemd) van 2020, die op 7 oktober gehouden zou worden, niet door te laten gaan maar te verschuiven naar het voorjaar van 2021. Het HB vreest namelijk dat als gevolg van de coronamaatregelen de opkomst wel eens erg laag zou kunnen zijn. Hierdoor zou ook afbreuk gedaan worden aan het gezellige reüniekarakter dat bij deze dag hoort. Het HB had al de nodige indicaties hierover ontvangen. Zoals nu gepland zal er een gezamenlijke prepensioendag 2020-2021 op 19 mei 2021 plaatsvinden, uiteraard weer op het landgoed Bronbeek te Arnhem.

Oproep Vereniging Informatici Defensie

De Vereniging Informatici Defensie (VID) beloont de beste scriptie of publicatie over informatiemanagement, informatievoorziening of informatietechnologie.

Heb jij het afgelopen jaar een studie afgerond op HBO of wetenschappelijk niveau (bachelor of master) over informatiemanagement, informatievoorziening en/of informatietechnologie in relatie met Defensie? Of heb je een (wetenschappelijk) artikel gepubliceerd over dit onderwerp? Dan is nu je kans om mee te dingen naar de René Olthuis scriptieprijs van de Vereniging Informatici Defensie!

De bedoeling van de René Olthuis scriptieprijs is om de deskundigheid op het gebied van informatiemanagement, informatievoorziening en informatietechnologie bij Defensie te bevorderen door collega’s aan te moedigen zich in dit vakgebied te ontwikkelen. Dat doen we al sinds 2007. Jaarlijks mogen we een winnaar feliciteren met zijn of haar prestatie.

Vorig jaar won majoor Tom Geene met zijn scriptie ’3D Luchtruimvirtualisatie’. Zijn inzending is gekozen uit een totaal van veertien die allemaal een breed beeld geven van het informatiedomein. Door de toenemende afhankelijkheid van zowel de operatie als bedrijfsvoering van informatie neemt het belang van kennisontwikkeling en kennisdeling van het informatiedomein snel toe.

Wat zit er voor je in? Als winnaar ontvang je een geldbedrag van €350,- en een blijvende herinnering, je krijgt de gelegenheid om je onderzoek te presenteren voor de leden van de VID en natuurlijk de eeuwige roem.

Wil je meedingen? Stuur je bijdrage dan naar Secretaris.VID@mindef.nl t.a.v. de Commissie René Olthuis Prijs.

Details over de scriptieprijs en de spelregels kan je vinden op www.vidonline.nl.

Ledenbestand

Nieuwe leden

De NOV heet negen nieuwe leden welkom in de rang van cadet tot en met majoor.

In memoriam

In de afgelopen periode zijn ons de volgende leden ontvallen:

kap J.M.T. Franse 31-5-2020 weduwe G.N. Hopman-van Dijk 17-7-2020 kol b.d. H.H. Wissels april 2020 lgen b.d. W.J. Loos 29-8-2020 Het hoofdbestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.