Never a dull moment

Als er één uitdrukking is die mijn tijd tot nu toe, en waarschijnlijk ook de komende jaren, beschrijft, dan is het wel “Never a dull moment”. Graag stel ik mij eerst aan u voor.

Door: Rob Pulles

Rob Pulles, 51 jaar, waarvan ruim 28 jaar getrouwd met Annemarie. Samen hebben wij drie volwassen kinderen, waarvan er twee het huis uit zijn. Van die 51 jaar heb ik er inmiddels ruim 33 bij defensie doorgebracht. In die periode heb ik mij vooral direct en indirect beziggehouden met de operationele output van de Koninklijke Marine. Eerst als wachtsofficier op fregatten en bevoorradingsschepen, vervolgens als NAVCOMM in de Orion Maritieme patrouillevliegtuigen. Daarna omgeschoold tot TACCO voor de Lynx helikopter, waarna vele plaatsingen volgden op squadron 860, squadron 7 en diverse fregatten, en weer de bevoorraders, als TACCO maar ook als Commando Centrale Officier en Eerste Officier. Na de Hogere Defensie Vorming twee jaar in Den Helder bij bestuursondersteuning gewerkt, om van 2014 tot 2017 als hoofd van het maritiem hoofdkwartier in het Caribisch Gebied te mogen werken en genieten. In 2017 en 2018 interim Hoofd van de Middelbare Defensie Vorming geweest en tot 1 oktober jl. aan de HDV verbonden geweest als docent Internationale Veiligheidsstudies. In al die jaren en functies heb ik never a dull moment gehad.

En ook voor de komende jaren als voorzitter van de KVMO, en deels als voorzitter van de GOV, voorzie ik weinig tot geen dull moments. De wereld blijft een plaats waar een goed uitgeruste en gevulde krijgsmacht nodig is, om de internationale rechtsorde en vrede te handhaven en waar nodig te helpen afdwingen. Zeker een maritieme handelsnatie als Nederland is gebaat bij een zo stabiel mogelijke wereld, we verdienen tenslotte het grootste deel van ons inkomen overzees.

Er is echter nog veel werk te doen voor we die goed uitgeruste en gevulde krijgsmacht hebben. Vullingspercentages van 80% bij het militair personeel zijn natuurlijk veel te laag. Hoewel de dalende trend iets lijkt te zijn verminderd, zijn we nog lang niet kwantitatief en kwalitatief gevuld. En als we de mensen binnen hebben, dan moeten we ze ook binnen zien te houden. Met eerlijke en concurrerende arbeidsvoorwaarden, perspectief op een carrière en het vooruitzicht van een deugdelijk pensioen. De komende maanden gaan de GOV, KVMO en NOV hard aan de slag om het beste resultaat voor het personeel uit het vuur te slepen.

Op materieelsgebied valt ook nog veel winst te behalen. De besluiten over het vervangen van de vloot duren erg lang. De schepen worden ouder en ouder, wat de inzetbaarheid en daarmee ook het werkplezier van het personeel niet ten goede komt. Ook andere projecten zoals VOSS en GRIT duren te lang. En met nauwelijks tot geen extra geld op de defensiebegroting voor het komende jaar zal het nog wel even duren voor de achterstanden zijn ingelopen.

Alles bij elkaar voldoende redenen om aan te nemen dat er geen dull moments zullen zijn de komende jaren. Ik zal u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de vorderingen. En mocht u goede ideeën, vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik die graag, samen staan we sterker.

KLTZ Rob Pulles EMSD, voorzitter KVMO/GOV