INHOUDSOPGAVE

Carré nr. 6 - 2020

In dit nummer benadrukt de voorzitter van de NOV kansen tijdens de coronacrisis, is de redactie bezorgd om het vertrouwen en materieelprojecten bij Defensie en wordt vanuit D&K gereageerd op de miljoenennota. Verder is in dit nummer aandacht voor de oorlog van morgen, de positie Nederland in Europa, het lopende meerjarenonderzoek Nederlands-Indië en de oppositie in Belarus. Een terugblik op het ontstaan van de 'kamikaze', een carreactie, een boekbespreking en het verenigingsnieuws completeren deze editie. De redactie wenst u veel leesplezier.

Van de voorzitter

Bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen

Redactioneel

VIERKANT BESCHOUWD

PRIKKEN EN PRIKKELS

Defensiebeleid en Krijgsmacht

Kol b.d. drs. A.E. de Rooij

Opinie - binnenland

Marc Chavannes

Opinie - buitenland

Lkol b.d. V.AC. Remouchamps en kol b.d. C. Brantz

Boekbespreking

Lkol b.d. drs. W. Heijster

Overige artikelen

CARREACTIE

D. Boekema

HISTORIE

Lkol b.d. P. Dekkers