VERENIGINGSNIEUWS

The officers way

bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen, voorzitter NOV

Kasteel van Breda (foto: Wikimedia Commons)

De NOV heeft als Leitmotiv dat officieren niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf, en de onderofficieren, soldaten en burgers, maar ook voor de organisatie. Dat maakt het overigens niet gemakkelijk.


Dit biedt wel de mogelijkheid om zo objectief mogelijk te spiegelen, zowel naar het individu als naar de defensieorganisatie, wat hun beider rechten en plichten zijn. Het vereist een inleven in de belangen van zowel het individu als de organisatie. Wat mag van een goede organisatie, de werkgever, maar ook van een goede werknemer verwacht worden. En natuurlijk gaat het hier altijd over het bewegen in tinten grijs. Het is eigenlijk nooit zwart-wit.


Tot voor kort liepen er bij het CLSK nog een vijftal zaken; bij het merendeel waren vliegers betrokken. Twee daarvan zijn inmiddels naar tevredenheid van beide partijen opgelost. Dus zowel van de organisatie als van de persoon in kwestie. Het organisatiebelang en het belang van het individu hebben hierbij telkens centraal gestaan. Een kwestie van geven en nemen. Elkaars belangen erkennen en respecteren. Nog drie te gaan! Ik hoop dat wij deze zaken op dezelfde open wijze en met respect voor beider belangen tot een goed einde kunnen brengen.


Als voorzitter van de NOV spreek ik mijn waardering uit over het constructieve overleg zoals dat tot nu toe werd gevoerd, the officers way.