BOEKBESPREKING

Kroniek van de Koninklijke Luchtmacht

Redactie: R. Koedijk, dr. J. Janssen


Bijdragen: dr. E. van Loo, E. Ruis, dr. Q. v.d. Vegt, drs. R. de Winter


Uitgever: JEA


ISBN: 978 90 700 24987


Boekinformatie: Hardcover; 520 pagina’s


Prijs: € 59,95


Recensent: lkol b.d. P. Dekkers

Het boek

Dit is een tamelijk fors uitgevallen boek in hardcover dat op 520 rijk geïllustreerde glossy pagina’s de geschiedenis van de militaire luchtvaart in ons land en het voormalige Nederlands-Indië weergeeft. Vrijwel alle mogelijke onderwerpen uit de periode 1913 tot heden komen hier aan bod in 850 zgn. lemma’s of trefwoorden. De Marine Luchtvaartdienst (MLD) werd hierbij overigens buiten beschouwing gelaten omdat deze al aan bod kwam in een eerder verschenen uitgave: Kroniek der Zeemacht.


Voor de opzet van het boek hebben de samenstellers, allen historici die op een of andere manier verbonden zijn aan de defensieorganisatie, gekozen voor een indeling per kalendermaand, waarbij jaartallen en onderwerpen qua volgorde schijnbaar lukraak voorbijkomen. Zo wordt een actie op het Indische vliegveld Tjililitan tijdens de Eerste Politionele Actie neergezet naast een overzicht van de destijds door de Koninklijke Luchtmacht geselecteerde kandidaten voor de keuze van een gevechtshelikopter. Dit maakt het snel en gericht iets opzoeken, ook met gebruikmaking van het uitgebreide register, niet altijd even gemakkelijk. Anderzijds is dit boek niet in de eerste plaats bedoeld als een naslagwerk voor studie of beroep. Het is een boek om in te bladeren, om bijvoorbeeld bekende personen of situaties tegen te komen, en om te genieten van het omvangrijke bekende en minder bekende fotomateriaal, en meer of minder bekende onderwerpen uit de militaire luchtvaartgeschiedenis.


In een klein aantal gevallen lijkt de keuze van de samenstellers voor sommige onderwerpen niet altijd even relevant, bijvoorbeeld de stukjes over de eerste vlucht van de gebroeders Wright in 1903, of de eerste KLM-vlucht over de Atlantische Oceaan in 1934. Maar deze paar kritische opmerkingen zijn natuurlijk peanuts; het boek is een buitengewoon fraaie en goed verzorgde uitgave geworden die op geen enkele leestafel en in geen boekenkast zal misstaan. Het is aan alle kanten zichtbaar dat de samenstellers zich met aandacht en grote zorg voor detail van hun taak hebben gekweten. Zonder meer kan hier worden gesteld dat voor iedereen die ook maar enige belangstelling heeft voor de luchtvaart in de ruimste zin van het woord wel iets van zijn of haar gading te vinden is. Dat maakt het boek bijvoorbeeld tot een uitstekende keuze ter gelegenheid van de komende decembermaand voor iemand die ‘alles’ al heeft, of als cadeau, in plaats van de obligate fles wijn of bos bloemen, bij gelegenheden als ambtsjubilea of FLO. En natuurlijk is het ook voor de liefhebber die het voor zichzelf overweegt een aanrader, ondanks de stevige prijs. Het boek is het waard.