Carré 6 - 2019

In deze aflevering onder meer de twee onderwerpen die de komende tijd als hoofdzaken gelden voor de NOV, uitgebreide aandacht voor de recent verschenen Nederlandse Defensie Doctrine, een verslag over de toekomst van de NAVO, informatie over het Defensie Inlichtingen- en Veiligheidsinstituut, aandacht voor de positie van de militair en een reaktie op de onlangs gepresenteerde miljoenennota.

Van de voorzitter


NOV, the way ahead

De vier doelstellingen van de NOV:

* het behartigen van de collectieve en individuele belangen van alle leden en hun nagelaten betrekkingen;

* fungeren als een platform voor de beroepsgroep;

* bijdragen aan het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie;

* meedenken over vrede en veiligheid;

Redactioneel


Vierkant Beschouwd

De Nederlandse Defensie Doctrine 2019:
is er nieuws onder de zon?

Prikken en prikkels

Tropenkolder

Defensiebeleid en Krijgsmacht


De miljoenennota

De toekomst van de NAVO

Brief aan de leden van de Vaste Commissie Defensie

Opinie - binnenland


Het Defensie Inlichtingen- en Veiligheidsinstituut
- spionnenschool gaat razendsnel met de tijd mee

Opinie - binnenland


Op de korrel

Vertrouwen: sleutel tot succes

Boekbespreking


Staat van beleg

Kroniek van de Koninklijke Luchtmacht

Overige artikelen


Historie
De T-6 Harvard in dienst Koninklijke Luchtmacht

Verenigingsnieuws


Kleur bekennen

The officer's way

Verenigingsnieuws


Employability

Persbericht NIMH

Ledenbestand

Informatie


Informatiepagina NOV

Informatie Carré en colofon