Door: Onno Borgeld

Een laat ontvangen besluit

Onlangs heeft een burgerambtenaar van defensie een besluit ontvangen waarin werd medegedeeld dat een terugvordering zou plaatsvinden. De medewerker was het hier niet mee eens en wilde in bezwaar gaan. Hierbij bleek echter dat het besluit aan het begin van de maand was gedateerd en pas aan het eind van de maand was ontvangen. Gelukkig had de klaagster ook de enveloppe, waarin het besluit was toegezonden, bewaard. Op deze enveloppe stond een datumstempel van de 27e van die maand.