Nummer 6, oktober 2019


Ledenmagazine van de Nederlandse Officieren Vereniging


Vierkant Beschouwd:
Nederlandse Defensie Doctrine 2019: is er nieuws onder de zon?


De toekomst van de NAVO