Column

Dik voor mekaar = half waar...

De ergste hitte is inmiddels uit mijn geliefde Limousin verdreven, terwijl er in Nederland nog lustig op na-gezomerd wordt. Inmiddels is het parlementaire jaar geopend met het perfect voorlezen van de Troonrede door koning Barbarossa met aan zijn linkerzijde (voor u rechts) de immer onberispelijk geklede koningin Maxima met een constant ingetogen blik. Hoera (3x)!

De economie draait weliswaar als een tierelier, maar het grootste deel van de bikkelende en buffelende werkers heeft nu niet bepaald het gevoel dat zij een graantje meepikt van de toegenomen welvaart.

Er rest Rutte III nog één jaar voor de campagne van de Tweede Kamerverkiezingen. Zou het dit keer wél lukken om de mensen deelgenoot te maken van de herstelde economie? Tot nu toe zijn alle mooie beloftes van MP Marc opgelost in het minder dan niets. Er ligt € 3 miljard in de voorraadkast van Wopke Hoekstra om de lasten voor de burger te verminderen. Eerst zien en dan geloven!

Dé slag om de arm die niet veel goeds belooft: “Geen enkel leven voegt zich naar de mediaan van een statistisch model.” Er zijn gebeurtenissen in mensenlevens die bepalender zijn dan een koopkrachtcijfer, een macro-economisch groeipercentage, een belastingmaatregel”.

Dat Rutte III op koers ligt wil ik deels geloven, maar dat het Kabinet de zaken “dik voor mekaar” heeft is een halve waarheid. De onderlinge samenwerking mag je als broos bestempelen, hetgeen mede blijkt uit

het gebakkelei over het investeringsfonds van WopWieb van € 50 miljard. Om nog maar niet te spreken over de dossiers “Klimaat” en “Pensioen”. Twee struikelblokken van de buitencategorie


De Defensiebegroting 2020

In 2020 is het Kabinet voornemens om ruim € 11 miljard uit te trekken voor onze zwaardmacht. Dit bedrag is 1,35% van het geprognosticeerd bruto binnenlands product (bbp). Dit is nog steeds fors verwijderd van de door Nederland onderschreven NATO-richtlijn van 2% van het bbp. Al in 2014 sprak de regering af om al werkende weg richting 2014 naar die 2% norm te groeien. Met die magere 1,35% kom je nog niet eens in de buurt en ook voor wat betreft nieuwe investeringen blijven wij achterlopen bij het Europees gemiddelde van grofweg 1,5% van het bbp. Er is nog een lange weg te gaan, zeker als je in gedachten neemt, dat uit onderzoek van de NOS is gebleken dat wanneer het gaat om extra geld voor “goede doelen” Defensie beslist niet op één staat.