Uit het overleg

CAO akkoord

Door Niels van Woensel

Sinds 9 september is het georganiseerde overleg tussen Defensie en de bonden weer hervat nadat het door de moeizame cao onderhandelingen maandenlang is opgeschort. En ook de periode daarvoor kenmerkte zich door moeizame onderhandelingen en regelmatige periodes waarin geen overleg plaats vond. Dat betekende dus dat er weer een goede planning opgesteld moest worden en dat er gekeken moest worden naar de vele onderwerpen die er de afgelopen tijd zijn blijven liggen en wat er de komende tijd nog op ons af gaat komen. Welke onderwerpen hebben daarbij prioriteit?