VERENIGINGSNIEUWS

Nederlandse Officieren Vereniging

Prépensioendag

(voorheen de 64-jarigendag)

UITGESTELD

8 augustus 2020

Het Hoofdbestuur heeft besloten om de prépensioendag 2020 (die gepland was op 7 oktober) niet door te laten gaan, maar door te schuiven naar het voorjaar van 2021. Reden is gelegen in het feit dat het HB vreest dat door de diverse corona-maatregelen de opkomst zeer gering zou zijn, hetgeen ook het reüniekarakter van deze dag niet ten goede zou komen. Signalen hierover hadden ons al bereikt.

Naar verwachting zal de gezamenlijke pré-pensioendag 2020-2021 uitgevoerd gaan worden op 19 mei 2021, natuurlijk in Bronbeek.

Ledenbestand

Nieuwe leden

De NOV heeft in de afgelopen periode acht nieuwe leden welkom mogen heten, in de rang van cadet tot en met lgen b.d.

In memoriam

In de afgelopen periode is ons het volgende lid van de NOV ontvallen:

lgen b.d. A. Schnitger; 27 - 6 - 2020

Het hoofdbestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.

Rectificatie

In Carré nr. 4 - 2020 was in deze rubriek de overleden kol b.d. M.J.G. Halma (22 - 5 - 2020) abusievelijk opgenomen als lkol b.d. Hiervoor onze welgemeende excuses aan de nabestaanden.

Mededeling

In verband met de zomervakantie zal deze uitgave van Carré niet vergezeld gaan van ProDef Magazine.