INHOUDSOPGAVE

Carré nr. 5 - 2020

In deze aflevering wordt vanuit drie invalshoeken gereageerd op de SG-aanwijzing omtrent extern optreden, mediacontacten en publicaties, worden zorgen geuit over het vullen van de militaire functies, de toekomst van de NAVO en de nieuwe topstructuur van Defensie en wordt positief gereageerd op de toekomstvisie voor de landmacht. Verder wordt aandacht besteed aan het militaire optreden in voormalig Nederlands-Indië, de geopolitieke gevolgen van de coronacrisis en de dreigende situatie in voormalige Sovjet-landen. Tevens wordt stilgestaan bij het overlijden van twee generaals van naam. Een artikel over een pelgrimage naar Srebrenica, alsmede een verhandeling over de rol van humor in de militaire luchtvaart, een carreactie, een tweetal boekbesprekingen en het verenigingsnieuws maken deze editie compleet. De redactie wenst u veel leesplezier.

Van de voorzitter

Bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen

De vier doelstellingen van de NOV:

* het behartigen van de collectieve en individuele belangen van alle leden en hun nagelaten betrekkingen;

* fungeren als een platform voor de beroepsgroep;

* bijdragen aan het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie;

* meedenken over vrede en veiligheid.

Redactioneel

VIERKANT BESCHOUWD

PRIKKEN EN PRIKKELS

Defensiebeleid en Krijgsmacht

Lkol b.d. F.A. Ebbelaar

Opinie - binnenland

Drs. Cees Somers en kol b.d. drs. Anne Tjepkema

Martijn Kitzen

Kol b.d. drs. A.E. de Rooij

Opinie - binnenland

Naam bij de redactie bekend

Bart hetebrij

Lkol b.d. P. Dekkers

Opinie - buitenland

Rob de Wijk

Lkol b.d. Vivtor Remouchamps en kol b.d. Charlef Brantz

Overige artikelen

IN MEMORIAM

CARREACTIE

Lkol-vlieger b.d. J. Bekkema

Boekbespreking

Lkol b.d. P. Dekkers

Lkol b.d. P. Dekkers