IN MEMORIAM

Gen b.d. Arie van der Vlis

Op 4 juli 2020 is gen b.d. Arie van der Vlis op 79-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Rijnsburg. Hij was als Chef Defensiestaf (CDS) van mei 1992 tot en met augustus 1994 Nederlands hoogste militair. Ook na zijn periode als actief dienend militair heeft hij zich op vele vlakken ingezet voor de krijgsmacht, onder andere als lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), voorzitter van het Comité Herdenking Capitulatie 1945 en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Legermuseum in Delft.

In zijn tijd als CDS had hij de moeilijke taak het besluit van de regering uit te voeren om Nederlandse militairen naar het voormalig Joegoslavië te sturen, met in zijn ogen te lichte bewapening en daardoor niet goed uitgerust om de enclave Srebrenica te beschermen. In augustus 1994 legde hij zijn functie als CDS neer, omdat hij zich niet kon vinden in het regeerakkoord van het kabinet-Kok I, wat bijna een miljard aan bezuinigingen bevatte voor de krijgsmacht. Dit gebeurde zeer kort na de herstructurering als gevolg van de Prioriteitennota van januari 1993.

Gen Van der Vlis zal door velen herinnerd worden als ‘de lachende generaal’. Hij heeft echter vooral indruk gemaakt als een moedige, integere en eervolle militair met een scherpe geest, die zijn betrokkenheid bij de krijgsmacht tot het allerlaatste moment heeft kunnen en durven tonen. Zijn overlijden heeft ons diep geraakt en we wensen zijn familie en allen die direct en indirect deel van zijn leven hebben uitgemaakt de sterkte om dit verlies te verwerken.

Redactie

Lgen b.d. Sander ‘Snitzel’ Schnitger

Blue skies and tailwinds

Dat is de traditionele groet waarmee in de kleine maar hechte gemeenschap van vliegers afscheid wordt genomen van een overleden collega. Op 27 juni van dit jaar bereikte ons het bericht dat Snitzel na een kort ziekbed was overleden, 61 jaar jong.

Lgen Schnitger maakte begin jaren tachtig als jong luitenant-vlieger op de NF-5, al indruk als een collega die zijn vak uiterst serieus nam. Wat hem er overigens niet van weerhield om, als de gelegenheid zich daartoe leende, op gepaste wijze de teugels te laten vieren. Daarnaast kon hij op zijn eigen bevlogen wijze instructie geven aan jongere, en oudere, collega’s. Hij had een echt ‘vlieghandje’ en er was ook geen moment twijfel toen twee vliegers aangezocht moesten worden voor het nieuw op te richten NF-5 demoteam Double Dutch. Snitzel zou het zeker nog ver schoppen in onze luchtmacht en zo werd hij na tal van functies bekleed te hebben, waaronder die van commandant van de vliegbasis Volkel, in 2012 aangesteld als Commandant Luchtstrijdkrachten (C-LSK). Hij wist de luchtmacht in deze periode met zo min mogelijk schade door de draconische bezuinigingen van die jaren te leiden. Hij had een goed oog voor de betekenis van de militaire luchtvaart van de toekomst waarbij hij altijd de mens centraal wist te stellen. Hij ging in 2016 als C-LSK met FLO, maar bleef daarna actief in tal van civiele functies. Het bericht van begin juni dat hij ongeneeslijk ziek was kwam voor vrijwel iedereen als een donderslag bij heldere hemel.

Wij wensen Sander blue skies en tailwinds bij zijn laatste high flight en wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Redactie