CARREACTIE

Reactie op het artikel ‘Jared of Arabia’ in Carré 4-2020 door lkol b.d. P. Dekkers in de rubriek Opinie – buitenland.

Geachte redactie,

Als oud-collega van uw redactielid (Peer) Dekkers volg ik diens bijdragen met meer dan gemiddelde aandacht. Daarbij is me in bepaalde artikelen een zekere consistentie gebleken die niet alleen in tegenspraak is met hetgeen Carré bedoelt te doen (vanuit verschillende invalshoeken onderwerpen benaderen) maar zich daarbij ook volledig conformeert aan heersende meningen (invalshoeken) van vrijwel alle nieuwsmedia en alle ‘Amerika-kenners’. Eenieder die de literatuurlijst bij zijn laatste artikel (over Jared Kushner) doorneemt kan niet anders concluderen dan dat zelfs van een poging om eens iets vanuit een andere invalshoek te bekijken al geen sprake kan zijn. Ondanks het feit dat er nogal wat boeken zijn geschreven die een positief beeld schetsen van die Amerikaanse president Trump, ziet Dekkers kans om uitsluitend boeken te raadplegen die louter kritiek spuien op deze president. De invalshoek van ‘Amerika-kenner’ Groenhuijsen is bekend: alleen Democratische presidenten krijgen bij hem en zijn collega-kenners de handen op elkaar, en op de boeken van Wolff zijn nogal wat negatieve commentaren te vinden van mensen die wel zijn geciteerd maar nooit met Wolff hebben gesproken. Over Trump is de laatste jaren nog geen enkel positief artikel verschenen in welke krant, tijdschrift of in welk radioprogramma dan ook. Carré vormt daarop helaas geen uitzondering. Precies diezelfde eenzijdige negatieve invalshoek. Met vriendelijke groet, Joop Bekkema lkol-vlieger b.d.

Naschrift redactie Carré

Artikelen, op naam van de auteur gesteld, vertolken niet noodzakelijk de mening van de redactie als geheel, maar vallen onder verantwoordelijkheid van de auteur. Alleen de rubrieken ‘Vierkant beschouwd’ en ‘Prikken en prikkels’ vallen onder verantwoordelijkheid van de redactie als geheel.

Redactie