VAN DE VOORZITTER

Jeroen, bedankt!

Dit kabinet heeft tot nu toe nog geen deuk in een pakje boter geslagen. Deze dagen zien wij dat ze die achterstand aan het inhalen zijn en allereerst heeft minister Koolmees een stap gezet in het pensioendossier. Dit is de eerste stap in het dossier sinds 2010, nadat het vorige pensioenvoorstel, door de FNV betiteld als ‘Casino pensioen’, door deze bond om zeep werd geholpen. Hadden ze dat maar niet gedaan, dan zou Nederland veel leed bespaard zijn gebleven. Maar dat terzijde, gedane zaken nemen geen keer.

Wanneer ik nader inga op dit pensioenakkoord, dan blijkt het eigenlijk in twee delen uiteen te vallen: namelijk de zogenaamde ‘bijzettafel’ en het bereikte resultaat over de pensioenen zelf. In de bijzettafel zijn onderwerpen als de AOW-leeftijd, de boete voor vervroegde uittreding (de RVU-boete) en de rechtspositie van (schijn-)zzp’ers aan de orde gesteld. Deze onderwerpen zijn daadwerkelijk afgeprocedeerd en zullen nu in wetgeving worden vastgelegd.

Hoe anders is het met de pensioenen. Eigenlijk is hier alleen besloten dat er een stuurgroep komt met daarin de SER; werkgevers en werknemers die gaan bepalen hoe het pensioenstelsel van de toekomst eruit zou moeten gaan zien. Wel zijn er richtingen aangegeven; de zogenaamde doorsnee problematiek, waar jongeren te veel premie betalen en ouderen te weinig, zal worden vervangen. De kosten hiervoor worden geschat op € 60 miljard. De door D66 zo gewenste individuele potten zijn naar de achtergrond verdwenen, het leverde veel te weinig rendement op. Maar over de crux, het draaipunt van elke verandering, is alles opengelaten. De rekenrente bepaalt of de ongebreidelde kapitaalgroei van de afgelopen jaren zich zal voortzetten. Hierbij werd ook verwezen naar de commissie Dijsselbloem die voor de aanstaande vijf jaar een advies zou geven. En Jeroen maakt zijn faam weer waar. Hij komt met de laagste rente van Europa en zet daarmee ons hele pensioenstelsel op de helling. Bijna alle fondsen zullen nu moeten gaan korten, en fors. Namens heel Nederland, Dijsselbloem, bedankt.


Minister Koolmees concludeert dat de stuurgroep nog wel honderd beren op de weg naar een nieuw pensioenstelsel zal tegenkomen en dat ze een voor een aan de kant geschoven zullen worden. T.a.v. Dijsselbloem stel ik voor om deze beer in een kooi te zetten en niet meer in het wild rond te laten lopen. Overigens, als wij dat eerder gedaan hadden, dan had mij dat veel tijd gescheeld bij het wachten met mijn Nederlandse boot voor het Kanaal van Korinthe in Griekenland, een aantal jaren geleden. Ook daar zal de wave bij het kooien van Jeroen opgaan.