PRIKKEN EN PRIKKELS

Hoezee, een nieuwe SG

Stap in de wondere wereld die 'Twitter' heet

Twitter was ooit in 2006 opgezet als een gratis berichtendienst op internet waar gebruikers korte mededelingen tot 144 tekens met elkaar konden delen. Van ‘wat moeten we daar nu weer mee’, via ‘toch wel handig voor de ANWB-filemeldingen’ is Twitter nu uitgegroeid tot een wereldwijde socialenetwerksite waar jaarlijks meer dan drie miljard dollar wordt omgezet door de 3600 werknemers. Vrijwel alle politici, artiesten, sporters en andere mensen die er toe doen in de grotemensenwereld maken er gebruik van. Van eenvoudige dienstmededelingen tot de grote wereldpolitiek, al dan niet bestaande uit fake news en scheldpartijen, het vindt allemaal zijn weg naar de 280 tekens die Twitter zijn clientèle tegenwoordig toestaat te plaatsen. Sommige twitteraars, zoals @realDonaldTrump, ook wel bekend als @POTUS, bedienen wereldwijd miljoenen volgers waar ze hun boodschap aan kwijt kunnen. Generaals uit ons welgezinde en soms wat minder welgezinde landen delen er hun belevenissen en ideeën. Ook in het overwegend vrij nuchtere Nederland heeft Twitter inmiddels op ruime schaal zijn intrede gedaan bij ministers, staatssecretarissen en opco-commandanten, hun voorlichters en spin doctors. Ook gewone burgers en militairen zoals wij kunnen er hun ei kwijt, zij het dat wij meestal niet meer dan enige tientallen volgers weten op te wekken om onze gedachtenkronkels in tweets te volgen.

.Het was mede dankzij dit snelle medium, via @MinBijleveld, dat de volgers van militaire zaken van ons land konden vernemen dat Gea van Craaicamp als de nieuwe Secretaris-generaal (SG) op Plein 4 in Den Haag met bloemen werd verwelkomd. Haar voorganger, Wim Geerts, is inmiddels, onderscheiden met sabel en ereteken in goud voor zijn verdiensten, vertrokken bij Defensie om de nieuwe ambassadeur van Zijne Majesteit in China te worden. Hoewel de benoeming daartoe al in december vorig jaar plaatsvond, heeft Defensie in dat halfjaar vanzelfsprekend niet stuurloos rondgedobberd; dat kan ook niet met een Herijkingsnota in de steigers en alle knopen die daaromheen nog moeten worden doorgehakt.


Om nog maar te zwijgen van hoofdpijndossiers als de militaire cao, depensioenen en het vullen van de duizenden vacatures bij de krijgsmacht. Jammer genoeg waren vele reacties op de tweet waarin de komst van Gea van Craaikamp werd aangekondigd nogal negatief van toon.Niets nieuws in de wonderlijke wereld van Twitter, maar hier werd veelal nogal flauw op de vrouw gespeeld, getuige de grappig bedoelde opmerkingen als ‘mutsen’, ‘theekransjes’ en ‘overblijfmoeders aan de top van Defensie’. En dat waren nog wel de mildste.

En als het onder de eerdere mannelijke leiding van het departement nu allemaal zo fantastisch was gegaan. De wrange vruchten van de draconische bezuinigingen onder het regime-Hillen zijn nog lang niet verteerd, en nog niet zo lang geleden was er veel kritiek op het beleid van de SG inzake het noodlottige mortierongeval in Mali, met het aftreden van minister Hennis als politiek verantwoordelijke en in haar kielzog de CDS, als gevolg. Ondanks dat het meer voor de hand liggend geweest zou zijn dat de SG in plaats van de CDS de minister in haar kielzog zou zijn gevolgd, zoals eerder in Carré betoogd, mocht hij blijven zitten. De nieuwe functionaris zal na haar aantreden wel wat harde noten te kraken krijgen, maar met haar bewezen ervaring in de P&O-sector bij Justitie, de Rijksgebouwendienst, het Provinciebestuur en als plv-SG bij VWS heeft zij alle mogelijke ervaring al in huis. Dat kan nog goed van pas komen bij moeilijke kwesties als de marinierskazerne en de vulling van de openstaande vacatures bij Defensie. En voor het gemis aan militaire kennis en ervaring heeft zij altijd nog de CDS als adviseur, dat is immers de essentie van zijn functie. Defensie mag er trots op zijn een stukje te hebben bijgedragen aan het doorbreken van het glazen plafond. Een knappe prestatie voor een ministerie waar de machocultuur nog valt te ontwaren en het woord vrouwvriendelijkheid nog wel met een puntje groter kan worden geschreven.

Een terrein waarop door de nieuwe SG nog wel winst behaald kan worden is dat van de social media. Je houdt ervan, of je haat ze, maar ze zijn er en worden massaal gebruikt. Voor Facebook en Instagram, waar de halve krijgsmacht zich onledig houdt, is zij een grote onbekende. Alleen Linked In kan zich, als het serieuze jongetje in de sociale mediaklas, een beetje in haar gunsten verheugen. Waar @Ank Bijleveld al ruim 1200 tweets de wereld in heeft gestuurd naar haar 7200 volgers, heeft Gea van Craaikamp zelfs nog geen account aangemaakt. En dat terwijl zij jaren geleden bij haar aantreden bij VWS al werd opgeroepen tot het openen van een account. Hier is dus werk aan de winkel. Want op een medium waar zelfs de president van het machtigste land op aarde zijn decreten aan de wereld uitvaardigt, en passant de wijsheid ervan uitleggend aan de in zijn ogen intellectueel minderbedeelde media, daar kan onze SG toch niet achterblijven? Zij kan de 3363 volgers van @Wim Geerts toch niet verweesd achterlaten? Wij volgen heus wel.


Redactie