Nummer 5, augustus 2019


Ledenmagazine van de Nederlandse Officieren Vereniging


Vierkant Beschouwd:
Het 'NATO Readiness Initiative'


Operatie 'Atalanta'
Niet alleen schepen