VAN DE VOORZITTER

Het nieuwe normaal?

Bewindslieden: de bal ligt nu bij jullie, anticyclisch investeren!

BGEN B.D. J.L.R.M. VERMEULEN

Op dit moment is de door het coronavirus veroorzaakte pandemie in ons land aan het uitdoven. De vraag is natuurlijk of deze op een later tijdstip weer als een storm zal gaan opsteken. De storm die in elk geval is opgestoken, is een economische storm. In het algemeen wordt er gesproken van een diepe recessie. Na vele jaren van hoogconjunctuur komt er altijd weer een recessie. Maar nu veroorzaakt door een pandemie. Een verschijnsel dat wij in deze vorm en door de snelle, wereldwijde verspreiding nog niet kenden. De wereld is de afgelopen jaren ‘klein’ geworden!

Door het kabinet wordt alles uit de kast gehaald om de economie met drie soorten maatregelen door deze lastige periode te loodsen: de aanvulling op de lonen, een bijdrage aan de ondernemers van 20.000 euro en het investeren in de KLM en daarmee ook in Schiphol. In de economie gaat men ervan uit dat de overheid anticyclisch zou moeten opereren. In tijden van hoogconjunctuur zou de overheid ingetogen met de bestedingen moeten omgaan en in tijden van depressie juist moeten investeren. Na de bankencrisis in 2010 heeft de overheid cyclisch gereageerd met drastische bezuinigingen. Iedereen in Nederland heeft kunnen zien dat er te veel bezuinigd is op de zorg, de rechtspraak, de politie en vooral op Defensie, waardoor wij onze taken niet goed meer kunnen uitvoeren. De overheid neemt nu verregaande maatregelen om anticyclisch op de recessie te reageren. Hierbij is het goed om te investeren in zaken zoals het milieu. Maar laten we nu ook de oude rommel opruimen: investeer in de rechtspraak, de politie, de zorg en Defensie en maak ze toekomstgericht. Hiermee kan op korte termijn de economie een boost krijgen en wordt de diepte van de neergang beperkt.

En nu concreet voor Defensie

Defensie heeft een kleine tienduizend vacatures, met name voor jongeren die net van school komen. Defensie is als Madurodam. Alle bedrijfstakken zijn hier vertegenwoordigd. Tienduizend jonge mensen kunnen verder worden opgeleid en doen vaardigheden op, zowel op het gebied van veiligheid (infanterie/mariniers/artillerie), de bouw (genie), het vliegbedrijf (de luchtmacht) of de logistiek en het werken in de ICT (JIVC). In deze tijden zouden wij zo in de praktijk invulling kunnen geven aan het begrip School of the Nation. Vakbonden en Defensie: kom dit jaar nog tot een nieuw loongebouw en een nieuwe visie op personeelsbeleid. Dit is de tijd om het ijzer te smeden.

Onze infrastructuur raakt hopeloos verouderd, terwijl de bouwsector te kampen heeft met een inzakkende vraag. Hier ligt een kans. Laat schepen bouwen voor de marine of, als dat niet in Nederland kan, zorg voor voldoende compensatieorders. Datzelfde geldt voor de artillerie: wij komen veel systemen tekort. Investeer nu, maar kom ook in dit geval met Duitsland tot een overeenkomst met tegenorders. Onze ICT is hopeloos verouderd. GrIT komt maar niet van de grond. De operationele ICT die wij met Duitsland zouden ontwikkelen gaat veel geld kosten. Dit is de tijd om stappen te zetten. In deze tijd zou een sector als Defensie voorop moeten lopen bij dit soort ontwikkelingen. Er is geen overheidssector te vinden die zoveel mogelijkheden biedt om de slag voorwaarts te maken en daarbij direct onze nationale economie te steunen en aan te jagen. Elke euro in Defensie vindt zijn weg naar de Nederlandse staat, de industrie en de bevolking.

Samenvattend

Het kabinet-Rutte III heeft in de afgelopen jaren anticyclisch geopereerd en zo geld gereserveerd voor slechte tijden. Dit geld is opgebracht door de belastingbetalers en door overheidssectoren. Defensie kan nu zijn taken niet meer uitvoeren. Het is nu tijd om de gaten die de laatste jaren getrokken zijn te herstellen, maar het zal van de minister afhangen of zij dit in het kabinet kan waarmaken. Van de politieke leiding van ons departement mag verwacht worden dat zij daarvoor voldoende financiële middelen weet te verkrijgen. De kansen zijn ongekend om, door juist in Defensie te investeren zo de economie te kunnen ondersteunen, maar ons ook op de toekomst te richten. Deze boodschap kan toch niet moeilijk zijn. Bovendien is er geen discussie over de noodzaak om te investeren in Defensie. De veiligheid van Nederland en zijn bondgenoten is in het geding, de solidariteit binnen de NAVO vereist het.

Bewindslieden, de bal ligt nu bij jullie.