Fair winds and following seas

Voor u ligt het eerste voorwoord van de nieuwe voorzitter van de KVMO en duovoorzitter van de GOV|MHB. Op 18 juni heeft KTZ Marc de Natris het voorzitterschap van de KVMO en het duovoorzitterschap van de GOV|MHB neergelegd.

Door: Willem Groeneveld

Een bijzonder moment om na 7,5 jaar het voorzitterschap neer te leggen zonder de bijpassende en zeer verdiende afscheidsreceptie. Dat gaan we zeker nog een keer doen en als het allemaal voorspoedig verloopt, zullen we op 1 oktober, tijdens de ALV van de KVMO afscheid nemen van Marc.

Om te beginnen zal ik mij voor degenen die mij niet kennen even voorstellen. Ik ben KTZ Willem Groeneveld, 56 lentes jong en in het dagelijks leven hoofd financiën bij het JIVC, het IT-bedrijf van Defensie. Uiteraard begonnen bij de Koninklijke Marine in het operationele domein, gevlogen bij de MLD als waarnemer op zowel de Orion als Lynx. Gevaren als vluchtcommandant en na het opheffen van de MARPAT-groep via de HDV in het besturen beland. Idee is dat ik uw duovoorzitter ben tot uiterlijk 1 januari en dat KLTZ Rob Pulles vanaf dat moment full time aan de slag gaat. Ik wil in mijn eerste column met u delen waar ik mij zorgen om maak.

Ten eerste de door het kabinet aan de NAVO toezegde groei naar de norm van 2% van het BNP. De afgelopen 4 jaar is er weliswaar meer geld naar Defensie gegaan, maar afgezet tegen de inflatie is het toch maar mondjesmaat. Als we kijken naar het Defensie Lange Termijn Plan, dan kunnen we niet anders constateren dan dat er snel fors geld bij moet. Er is flink geïnvesteerd in het CLSK en terecht, maar ook CZSK en het CLAS zitten te springen om nieuw materieel. Niet te vergeten de hoognodige investeringen in het vastgoed en de IT. Komt dit geld er niet, dan staan er pijnlijke keuzes voor de deur en zullen we afscheid moeten nemen van een allround krijgsmacht.

Natuurlijk kunnen we meer en beter samenwerken binnen Europa, maar de coronacrisis laat eens en te meer zien dat landen geneigd zijn snel en zelfstandig te handelen als de nood aan de man komt. Dus rustig afwachten en hopen dat een ander land het oplost, lees de rekening betaalt, is geen optie.

Ander punt van zorg is de ondervulling bij Defensie. Operationele commando’s zijn fors onderbemand, terwijl de vraag naar ondersteuning in de breedste zin des woords niet is afgenomen. Zo zijn er tijdens de coronaperiode ca. 350 pax ingezet om de civiele autoriteiten te ondersteunen. Denk daarbij ook aan de inzet van Zr. Ms. Karel Doorman in het Caraïbisch gebied. Daar komt bij dat het kabinet voltallig heeft geapplaudisseerd voor de inzet van het zorgpersoneel. Het parlement echter slaagde er niet in om een motie aan te nemen die pleit voor het verhogen van het salaris van datzelfde zorgpersoneel. Ergo, een complimentje is snel gemaakt, maar het wordt echt tijd de ‘dienende’ beroepen te herwaarderen. Corona toont aan dat het deze mensen zijn die de kar trekken als het er op aankomt. Al met al voldoende stof tot nadenken. Ik ga mijn best voor u doen samen met de NOV en alle andere partners binnen dit speelveld. En voor Marc nogmaals dank en ik wens je ‘fair winds and following seas’.