Nummer 4, juli 2020


Ledenmagazine van de Nederlandse Officieren Vereniging


Vierkant Beschouwd:

Het einde van de tweede hoofdtaak


MQ-9 Reapers 'ingepakt' naar Leeuwarden