Column

door Tom Kofman

Beurse plekken

Om te beginnen maar eens een positief geluid laten horen! Het heeft la douce France beheerders (gérants) président E. Macron en premier E. Philippe behaagd om per 15 juni 2020 de reisbeperkingen op te heffen voor de ca. 200.000 Nederlanders met een tweede huis in Frankrijk, alsmede voor de stroom toeristen die graag deze zomer naar het land af willen reizen. 90 miljoen toeristen met een inkomsten-prijskaartje van ca. 56 miljard euro, die laat je niet graag schieten, coronatijdperk of niet! Ik kan dus eindelijk terug naar mijn huis in Bujaleuf. Het gras zal er tot grote hoogte zijn gestegen.

Uitwerking pensioenakkoord

CNV akkoord, VCP even nog geen ja of nee en bij de FNV is stemming ledenraadpleging vertraagd (19/06/2020; 14.00 uur). Ben niet kapot van wat Tuur (tureluurs) Elzinga voor zijn achterban heeft bereikt. Leg mij nu bij voorbeeld eens helder uit wat ik moet met de twee soorten projectierendement. Welk perspectief biedt dit de goegemeente? Sfeer binnen de FNV lijkt mij om te snijden. Ik zal er niet te veel over uitweiden, maar het is evident dat de partners in pensioencrime in 2006 in de toen funkelnagelneue pensioenwet uit moesten gaan van een nieuwe rekenrente op basis van de actuele rente op de kapitaalmarkt. In retrospectief een kapitale blunder. Een breuk met de 4% standaard waar van oudsher mee gerekend mocht worden. De teugels werden strak aangehaald met het FTK (financieel toetsingskader). Vandaag de dag zitten wij op een rekenrente van 0,3% en dat bij een gemiddeld ABP-rendement van ca. 7% over de afgelopen 20 jaar. Grofweg 1.500 miljard euro zit er in de kassen van de pensioenfondsen en toch zouden zij bekant aan de grond zitten. En gij gelooft dat? De greep toen ter tijd van Ruud Lubbers uit de ABPkas (Hfl. 34 miljard), is een klein vergrijp vergeleken bij de risicoloze rekenrente dwingelandij van DNB, MinFin en MinSZW.

In het nieuwe stelsel zal de beurs bepalend zijn voor de hoogte van de pensioenen. DB (defined benefit) wordt ingeruild voor DC (defined contribution). Om beurse plekken en jeuk van te krijgen. Gelukkig hebben de beurzen zich de afgelopen tijd fors hersteld van de COVID-19 klappen. Dit met dank aan de FED en de ECB die ‘gratis geld draaien’. Na ons de zondvloed (après nous le déluge). Dat vergroot voor us ABP de kans om per 31 december 2020 de ondergrens van 90% dekking te kunnen halen. Pensioenkorting voor 2021 is dan van de baan. Het huidige FTK zou tot 2026 doorlopen, waardoor de hedendaagse generatie pensionado’s tot die tijd verstoken zullen blijven van elke vorm van indexatie. 16 jaar niet indexeren (compenseren) (vr)eet grofweg een derde van je pensioen op.

De kans dat de huidige generatie gepensioneerden nog bij leven een vorm van indexatie gaat beleven is miniem. Er is mij zijdens de werkgever bij aantreden in 1978 iets geheel anders voorgespiegeld ( een welvaartsvast pensioen). Politici zijn gezien de beperkte horizon van hun aanblijven per definitie onbetrouwbaar (de goeden overigens niet te na gesproken). Minister Koolmees kunnen wij zo nodig nog inzetten bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Succes verzekerd. Mijn duim blijft in ieder geval omlaag voor de uitwerking van het pensioenakkoord.