Pensioenen

door: Martin Weusthuis

ANW-compensatieregeling verlengd

De ANW-compensatie is een aanvulling vanuit het ABP-pensioenreglement op het partnerpensioen voor uw partner tot aan zijn/haar AOW-leeftijd. De compensatie komt tot uitkering in het geval uw partner jonger is dan de AOW-leeftijd en geen of een beperkt recht heeft op een Anw-uitkering van de overheid.

De ANW-compensatie werd door het ABP-bestuur per 1 mei 2018 afgeschaft voor nieuwe gevallen vanaf die datum. Er geldt een uitzondering voor mensen die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek waren en zich daardoor vóór 1 mei 2018 niet konden verzekeren. Ook zijn er door ABP bepaalde uitzonderingsituaties voor mensen die zich om een andere reden niet vóór 1 mei 2018 konden verzekeren. Zie de tabel hieronder.

Deze uitzonderingsregeling gold voor deelnemers die op 1 mei 2018 al pensioen opbouwden of toen al pensioen van ABP ontvingen. Voor nieuwe ABP-deelnemers die ná 1 mei 2018 startten met pensioen opbouwen bij ABP bestond er geen recht op Anw-compensatie en was er ook geen toegang tot de Anw-uitzonderingsregeling. De uitzonderingsregeling liep bij afkondiging in 2018 tot 1 mei 2023.

Onlangs meldde het ABP-bestuur dat de uitzonderingsregeling na 1 mei 2023 gaat doorlopen. Het bestuur meldt dat deelnemers die in aanmerking komen voor de uitzonderingsregeling, grote moeite hadden met de einddatum van 1 mei 2023. Daardoor zou bij overlijden ná deze datum geen recht meer bestaan op een aanvullende uitkering. Door het loslaten van deze einddatum behouden partners van de betrokken deelnemers recht op Anw-compensatie bij overlijden na 1 mei 2023. De aanpassing van de datum betreft dus alleen de oorspronkelijke categorie deelnemers die zich op 1 mei 2018 als ongeneeslijk zien of niet verzekerbaar volgens de uitzonderingsregeling, bij het ABP had gemeld. Nieuwe gevallen na die datum komen niet in aanmerking.

GOV|MHB

Dit is goed nieuws voor onze leden die in de omstandigheden van de uitzonderingsregeling verkeren. Voor de leden die na 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek werden/worden biedt de verlenging van de regeling helaas geen soelaas. Voor de meeste GOV|MHBleden geldt de uitzonderingsregeling echter niet omdat zij gezond zijn. Voor hen hebben de sociale partners in de sector defensie in 2018 de ANW-hiaatverzekering bij Loyalis/ ASR in het leven geroepen. U kunt daar nog steeds gebruik van maken. Er kan een medisch beding gelden.

Bron: ABP jaarverslagen