VERENIGINGSNIEUWS

Nederlandse Officieren Vereniging


Corona en de Nederlandse Veteranendag

Als gevolg van de coronacrisis volgen maatregelen en afzeggingen van evenementen elkaar in snel tempo op. De vraag is daarom aan de orde of de Nederlandse Veteranendag nog wel doorgaat op 27 juni a.s.

Mededeling over de Veteranendag

Het Dagelijks Bestuur heeft van het Nationaal Comité Veteranendag moeten besluiten dat een feestelijke Nederlandse Veteranendag zoals we die al vijftien jaar kennen, niet wenselijk en mogelijk is. Dat betekent een afgelasting van alle fysieke delen van de dag:

  • de bijeenkomst op het Malieveld;
  • het defilé voor Z.M. de Koning;
  • de medaille-uitreiking op het Binnenhof;
  • de openingsceremonie in de Ridderzaal;
  • de fly-past.

Het campagneteam van het Nationaal Comité Veteranendag werkt nu een alternatief, niet-fysiek, programma uit. Voor verdere info hierover: zie www.veteranenplatform.nl .

Drs. Jaap Smit Voorzitter Nationaal Comité Veteranendag

Ledenbestand

Nieuwe leden

De NOV heet achttien nieuwe leden welkom in de rang van cadet tot en met kolonel.

In memoriam

In de afgelopen periode zijn ons de volgende leden ontvallen:

Wed. R.T. Bosma – van der Kleij januari 2020 Cdr H. de Vriendt 11-02-2020 Kap A.W. Kool 07-02-2020 Kap b.d. R. Triesscheijn 28-02-2020 M.F. van Hoorn 27-03-2020 Lkol b.d. H.M. Bakker 29-12-2019 Maj b.d. J. van Leeuwen augustus 2019

Het hoofdbestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.