HUMOR

Uitrol militaire mondkapjes begint

LKOL B.D. P. DEKKERS

>> Persbericht <<

Onder embargo tot 24 uur na dato

’s Gravenhage, 31 maart 2022

Het Rijksinstituut voor Militaire Aangelegenheden (RIVMa) maakt het volgende bekend.

Naar aanleiding van de bevindingen en adviezen van het in 2021 gehouden Parlementair Onderzoek Virale Epidemische Randverschijnselen (POVER, hierna te noemen de Commissie Pover) is TNO Soesterberg, in samenwerking met het KPU, begonnen met het ontwikkelen van een militair mondkapje. De in 2020 verstrekte mondkapjes bleken in de praktijk niet goed te voldoen; zo waren de in de gezondheidsinstellingen tewerkgestelde militairen door het ontbreken van een camouflage-patroon op de mondkapjes onvoldoende herkenbaar als leden van de krijgsmacht. Aan de hand van de door het KPU verstrekte opdracht aan TNO werd een programma van eisen opgesteld waaraan een militair mondkapje zou moeten voldoen. Hieronder volgt een korte samenvatting van deze eisen:

  • Virale en bacteriologische bestendigheid van het filter voor zowel drager als omgeving van de drager;
  • Aansluitende pasvorm voor meerdere gelaatstypen, al dan niet voorzien van enige vorm van gezichtsbeharing;
  • Voorzien van een bodycam, microfoon en opnamecapaciteit om toetsing van door de drager verrichtte activiteiten door leden van het OM en KMar achteraf mogelijk te maken;
  • Voorzien van technologische voorziening om eventueel live-stream van bovenstaande beeld- en geluidsopnamen te kunnen realiseren;
  • Voorziening voor het opwekken van elektriciteit om te functioneren in een omgeving waar geen directe toegang is tot elektrische energievoorziening;
  • Schok-, water- en gasbestendig; kogelwerend;
  • Gebruik van overzetbrillen overbodig maken;
  • Mogelijkheid tot aansluiting aan het kledingsysteem Soldaat 2022;
  • Mogelijkheid tot gebruik voor recreatieve doeleinden;
  • Maatvoering one size fits all.

Bij TNO is men voortvarend tewerk gegaan en al in december 2021 was een eerste serie als prototype gereed. Bij een serie tests te velde en te water werden slechts enkele tekortkomingen geconstateerd; zo was de waterdoorlatendheid groter dan 0,1 m3 per seconde, maar dat bleek eenvoudig te verhelpen door het sluiten van het kijkglas. Na goedkeuring van het prototype door de Hoofddirectie Aankoop Militaire Verstrekkingen Reguliere Ambtelijke en Algemene Gezagsdragers (HAMVRAAG) kon een tender worden verstuurd voor de Europese aanbesteding van een eerste serie militaire mondkapjes. Deze werd gewonnen door een consortium bestaande uit de Fa. Heeren Shipyards en Jansen en Tilanus Underwear en kon met de productie worden aangevangen. Teneinde binnen korte tijd het beoogde volume te kunnen leveren werd een samenwerkingsverband aangegaan met het te Wua Wei Volksrepubliek China) gevestigde bedrijf Oral Protection Agencies (OPA).

Presentatie

Daags na dit persbericht zal in het Officierscasino te Soesterberg de feestelijke presentatie van het militaire mondkapje plaatsvinden ten overstaan van de voltallige top van Defensie. Als het weer het toelaat zal Hare Excellentie de minister van Defensie een duo-parachutesprong maken, getooid met het militaire mondkapje [1]. Bij slecht weer zal zij vanuit de coulissen een sprong maken naar het spreekgestoelte. Hierna kan de doopplechtigheid een aanvang nemen, waarna de naam van het militaire mondkapje bekend zal worden gemaakt: Militair Mondkapje Samenwerking (MIMOSA). Aan het einde van de plechtigheid zal het Acting Collective Mission Enactment (ACME) het moderne sprookje Het Dappere Mondkapje, gebaseerd op het aloude sprookje Roodkapje, ten tonele brengen, waarin de mogelijkheden van het militaire mondkapje duidelijk over het voetlicht zullen worden gebracht.

Uitrol

Na de doopplechtigheid zal onmiddellijk met de uitrol worden begonnen. Het aanwezige militaire voetbalelftal zal daartoe de aftrap geven, onder de klanken van Het Militair Orkest dat de Mondkäppchen Sonate ten gehore zal brengen. Hierna wordt de plechtigheid afgesloten met een hapje en een drankje.

Dresscode

Het wordt op prijs gesteld als de heren van de media verschijnen als Superman, Spiderman of Batman; voor de dames wordt gesuggereerd een vermomming als Catwoman of Mrs. Emma Peel, uiteraard naar eigen inzicht in te vullen.


Voor vragen kunt u bellen met het RIVMa, telefoon 06-01042022.

Namens de minister, De directeur RIVMa, Drs. J. Burger Referendaris

Eindnoot

1. Op het moment van publicatie van dit bulletin was de kledingkeuze van de minister voor deze gelegenheid nog niet bekend; mocht zij gewoontegetrouw een jurk dragen dan wordt de aanwezige mannelijke mediavertegenwoordigers verzocht discreet het hoofd af te wenden.