INHOUDSOPGAVE

Carré nr. 3 - 2020

In dit nummer, dat in de nieuwe NOV-huisstijl wordt gepresenteerd, wordt vanuit diverse invalshoeken - 'aandeelhouderskapitalisme', defensiebegroting, internationale samenweking, hybride oorlogvoering - het effect van de Covid-19 pandemie belicht. Verder aandacht voor de ontwikkeling van de Nederlandse defensie-uitgaven zonder invloed van het coronavirus, de IT-infrastructuur bij Defensie, de positie van Turkije in relatie tot de oorlog in Syrië en perikelen rond de vervanging van het Duitse Tornado-gevechtsvliegtuig. Een carreactie, een boekbespreking, het verenigingsnieuws en een humoristisch artikel over de invoering van een militair mondkapje maken deze editie compleet.

Van de voorzitter

De vier doelstellingen van de NOV:

* het behartigen van de collectieve en individuele belangen van alle leden en hun nagelaten betrekkingen;

* fungeren als een platform voor de beroepsgroep;

* bijdragen aan het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie;

* meedenken over vrede en veiligheid;