VAN DE REDACTIE

Nieuwe huisstijl NOV

KOL B.D. A. KRUIZE

Aan de lezers van Carré,

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat deze editie van Carré een andere vormgeving heeft dan tot nu toe. De reden hiervan is dat de NOV een nieuwe huisstijl heeft ingevoerd.

De NOV streeft naar een duidelijke en aantrekkelijke communicatie met een professionele uitstraling naar de leden, externe abonnees en instanties. Bij dat streven past een herkenbare huisstijl. De nieuwe huisstijl wordt toegepast bij alle vormen van communicatie, zoals Carré, de website, nieuwsbrieven, drukwerk enz.

De belangrijkste wijzigingen die u in Carré zult aantreffen betreffen het gebruik van kleuren, lettertypes en -groottes en afbeeldingen. De aanpassingen gelden zowel voor de hard copy als voor de digitale versie. Voor de digitale versie was de nieuwe huisstijl al bij Carré nr. 2 toegepast.

Voor alle teksten (inbegrepen titels en koppen) geldt dat slechts vier kleuren worden gebruikt: zwart, wit (bij een donkere achtergrond), blauw (cyaan) en rood. Blauw en rood zijn tevens de standaard kleuren bij de opmaak zoals de balk met rubriekaanduiding bovenaan de pagina. Als lettertypes worden Myriad Pro, Calluna en Arial gebruikt (de laatste zal overigens uitsluitend voor de digitale versie worden gebruikt). De afbeelding op de cover zal altijd de hele pagina bedekken. Afbeeldingen en figuren nemen in publicaties een steeds belangrijkere plaats in als ondersteunend element. Daarbij zijn we als redactie natuurlijk afhankelijk van de afbeeldingen en figuren die door de auteurs met een artikel worden aangeleverd. Voor een scherpe afbeelding is een grootte van 1 Mb (of meer) vereist en uiteraard moet worden voldaan aan de bepalingen t.a.v. copyright.

Dit is de eerste (papieren) Carré in de nieuwe huisstijl. We hopen dat de vormgeving u bevalt en wensen u veel leesplezier. Over enige tijd zullen we middels een enquête uw mening peilen. Eventuele voorstellen voor verdere verbetering van het blad zien we graag tegemoet.