CARREACTIE

Mariniers: Slim en bijzonder

Reactie op het artikel in Carré 2-2020

LKOL MPSD B.D. DRS. W. HEIJSTER

Toen ik een tijd terug Ingo Piepers’ boek Warning 2020 besprak, waarin hij als gepromoveerd oud-marinier voorspelt dat hij op basis van zijn studie naar de geschiedenis van vijf eeuwen oorlog statistisch niet tot een andere conclusie kan komen dan dat er in 2020 een hele grote oorlog zal komen, kwam er tegen mijn verwachting in geen enkele reactie van de lezers van dit blad. Hoe anders was het toen de Volkskrant begin dit jaar twee volle pagina’s aan zijn voorspelling wijdde en hem in een interview ruim de kans gaf zijn voorspelling onderbouwd toe te lichten. De negatieve reacties logen er enerzijds niet om, anderzijds besteedde bijvoorbeeld geen enkel tv-programma er aandacht aan. Ook niet De Wereld Draait Door, wat toch voor de hand zou hebben gelegen.

In de vorige Carré werd aandacht besteed aan bekende mariniers als genm Frank van Kappen, Patrick Cammaert en Kees Homan. Ook aan maj b.d. Ingo Piepers werd aandacht besteed als een ex-marinier die de aandacht op zich weet te vestigen. Gerefereerd werd door de redactie aan zijn boek als uitwerking van zijn dissertatie en dat dus een wetenschappelijke basis heeft.

Omdat de wetenschap gedijt volgens filosoof Karl Popper bij de poging tot falsificatie, heeft volgens Carré Clingendael-medewerker Kars de Bruine reeds begin 2017 toegelicht dat de wetenschappelijke onderbouwing door Piepers niet zo sterk zou zijn. Dat was ook de kern van het betoog in mijn artikel over voorspelbaarheid in dit blad, maar ik betreur het dat de redactie niet tenminste het belangrijkste argument van De Bruijne vermeldt.

...zijn voorspelling is wetenschappelijk onhoudbaar en de methodologie rammelt

Want het is niet niks wat De Bruijne Piepers verwijt: zijn voorspelling is wetenschappelijk onhoudbaar; de methodologie rammelt, de data zijn te simpel en het aantal observaties (waarvan?) is te laag. Je vraagt je af hoe iemand dan kan promoveren op achthonderd pagina’s onderbouwing bij niet de minste promotoren. Voor wie meer wil weten over de kritiek van De Bruijne op Piepers Googelt op zijn naam. Zijn conclusie is in ieder geval, dat met alle slagen om de arm (!) een grote systeemoorlog op relatief korte termijn zeer onwaarschijnlijk is. Als we volgens De Bruijne iets kunnen leren van het enthousiasme waarmee het boek van Piepers wordt ontvangen, is het vooral dat er een voedingsbodem van onrust bestaat die beter moet worden begrepen, Waar De Bruijne geen aandacht aan besteedt zijn al die indicaties die van invloed zijn op het gevoel van de mensen, m.n. negatief, door uitspraken van de machtigste man van de wereld. En als daar dan een coronacrisis bij komt zijn de poppen aan het dansen. Wat lezen we in de Volkskrant van 19 maart? Met een twitterberIcht begin deze maand kondigde de woordvoerder van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken een escalatie aan die inmiddels gerust een crisis zonder weerga mag worden genoemd. Bij talloze conflicten in de afgelopen veertig jaar waren China en de VS in staat over hun meningsverschillen heen te kijken, maar nu staan de kemphanen gevaarlijk dicht bij de afgrond. De bereidheid om te kalmeren en een stap terug te doen wordt overstemd door een instinct tot vergelding. Oog om oog, tand om tand: op een andere manier lijken de grootmachten niet meer met elkaar te kunnen omgaan. Hierbij is het goed te beseffen dat ruim negentig procent van alle antibiotica, die in de VS wordt verkocht, is gemaakt in China. Dat geldt ook voor pijnstillers en een groot aantal bestanddelen van medicijnen. De door Piepers voorspelde grote oorlog zou best wel eens kunnen uitbreken als China als represaille de VS hiermee boycot. Dit soort ontwikkelingen leidt dan bijvoorbeeld tot de ingezonden Brief van de Dag in de Volkskrant van 25 maart, waarin de schrijver constateert dat Piepers in die krant was afgeserveerd als een onheilsprofeet met een glazen bol, maar dat de wereld inmiddels volgens Macron en Trump in oorlog is, niet zoals Piepers bedoelde, maar een oorlog met een onzekere vijand die geen genade kent en ons van oost tot west en van noord tot zuid aanvalt. Deze oorlog zal Piepers niet bedoeld hebben, maar laten we hopen dat zijn ouderwetse oorlog hier geen gevolg van zal zijn dit jaar. Anders wordt Piepers nog de meest bijzondere (ex-)marinier.