Nederlandse
Officieren
Vereniging

VERENIGINGSNIEUWS

  • Oproep Veteranendag 2020
  • Uitstel militaire bedevaart 2020
  • Ledenbestand

Veteranendag 2020 Oproep officierendetachement

Op zaterdag 27 juni vindt de Nederlandse Veteranendag 2020 plaats. De gezamenlijke officierenverenigingen KVMO, KVEO, NOV en KVNRO zullen op die dag met een detachement deelnemen aan het defilé door de stad als eerbetoon aan zijne majesteit koning Willem-Alexander, die het defilé zal afnemen.

Tijdig aanmelden via Veteraneninstituut

Het detachement moet uit tenminste twaalf officieren bestaan. Er is voor deelname door het Veteraneninstituut een sluitingsdatum van 1 mei 2020 vastgesteld; aanvragen na deze sluitingsdatum worden niet meer in behandeling genomen. Het is dus zaak dat men zich bijtijds aanmeldt. Dat geeft zekerheid dat het detachement met een voldoende groot aantal deelnemers aan het defilé kan deelnemen.

Aanmelden kan via de site: mijn.veteraneninstituut.nl. Hiervoor is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. De gebruikersnaam is uw registratienummer op uw veteranenpas, het wachtwoord moet u zelf aanmaken. Bent u dit wachtwoord vergeten, dan kunt u via de site een nieuw wachtwoord aanmaken. Degenen die zich niet via de website aanmelden kunnen telefonisch contact opnemen met het Veteraneninstituut om daar hun deelname op te geven. Telefoon 088-3340050.

Detachementscommandant

De detachementscommandant is LTZVK 2 OC b.d. H.T. (Hennie) van Wilgenburg. Na aanmelding gelieve hem te informeren, via e-mail: vogelzand2604@hetnet.nl of hennievanwilgenburg@icloud.com of mobiel: 06 30219411. Laten we ook dit jaar weer met u een uniek en mooi detachement samenstellen om deze Veteranendag grandioos met elkaar te kunnen vieren. Ik reken op u!

62e Militaire bedevaart naar Lourdes uitgesteld

In verband met de Corona-epidemie heeft het internationale organiserend comité (PMI) besloten om de Militaire Lourdesbedevaart een jaar uit te stellen, tot 21 t/m 23 mei 2021. Als Stichting Militaire Lourdesbedevaart en Militair Ordinariaat volgen wij dit besluit.

Wij vinden het ontzettend jammer dat de reis waar wij allemaal naar uit hebben gekeken dit jaar niet door gaat. Echter, in het licht van de in Nederland afgekondigde beheersmaatregelen en de grote onzekerheid die nu nog de overhand heeft, lijkt dit het meest verstandige besluit.

Wij delen op voorhand uw teleurstelling en we begrijpen de vragen over het organiseren van een eventuele alternatieve activiteit in Nederland. In overleg met de RKGV en op basis van de huidige stand van zaken aangaande het bestrijden van het Coronavirus stellen wij een besluit hierover nog even uit.

Wij hopen en vertrouwen er op dat wij uw aanmelding in ieder geval volgend jaar weer terug mogen zien op de deelnemerslijst.

Voor meer informatie, zie www.militairebedevaart.nl

Nieuwe leden

De NOV heet acht nieuwe leden welkom in de rang van cadet tot en met kolonel. Drie weduwen van overleden leden worden welkom geheten als bijzonder lid.

In memoriam

In de afgelopen periode zijn ons de volgende leden ontvallen:

Genm b.d. R.R. Pelsmaeker; 17-12-2019 Wed. J.G.M. Storimans-Wouters 20-01-2020 Het hoofdbestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.