Juridische zaken

door: Bert Blonk

Terugbetalen wachtgelduitkering II

In het Prodef-bulletin nummer 4 van vorig jaar schreef ik over de terugvorderingsactie van de wachtgelduitkering door WW-plus. Deze actie heeft twee van onze leden, ex-defensiemedewerkers, getroffen. De eerste zaak heb ik vorig jaar beschreven en nu is ook de tweede zaak tot een einde gekomen.

Ook in deze zaak ging het om de verrekening van inkomsten uit actuele werkzaamheden (de zgn. neveninkomen) met de wachtgelduitkering. WW-plus had ten onrechte niet de eindejaarsuitkering die het lid in zijn nieuwe baan ontving in de berekening betrokken, waardoor de wachtgelduitkering jarenlang te hoog was vastgesteld. Deze fout was puur aan WW-plus te wijten, omdat het lid de eindejaarsuitkering wél netjes had vermeld op het aanvraagformulier. In eerste instantie vorderde WW-plus over de vijf voorafgaande jaren het volledige te veel uitbetaalde bedrag terug, maar naar aanleiding van het bezwaarschrift van het lid halveerde men de

vordering, omdat men moest erkennen zelf de fout te hebben veroorzaakt.

Het lid was het hiermee niet eens omdat hij vond dat hij niet kon weten dat zijn wachtgelduitkering te hoog was. Hij stelde beroep in. WW-plus stelde dat terugvordering over vijf jaar geoorloofd was, omdat het lid niet de tussentijdse salarisverhogingen aan WW-plus had doorgegeven; zou hij dat wel hebben gedaan, dan was de fout van vijf jaar geleden veel eerder ontdekt. Er was dus, volgens WW-plus, sprake van ‘toedoen’ aan de kant van het lid. De rechtbank oordeelde dat van ‘toedoen’ geen sprake was, nu het helemaal niet vaststond dat WW-plus met

de opgave van de tussentijdse salarisverhogingen de fout zou hebben ontdekt. Wél oordeelde de rechtbank dat het lid redelijkerwijs had kunnen weten dat de uitkering te hoog was, nu het om een bedrag van € 300,- bruto per maand ging.

Geheel in overeenstemming met de vaste rechtspraak sprak de rechtbank uit dat het WW-plus slechts was toegestaan over de laatste twee jaar het teveel betaalde terug te vorderen. Dit was ongeveer € 1.000,- minder dan de gehalveerde terugvordering over vijf jaar. Toch de moeite waard, vind ik.