INHOUDSOPGAVE

Carré 2 - 2020

In dit rijk gevarieerde nummer gaat de aandacht onder meer uit naar hybride conflicten, de reactie vanuit de politiek op die conflicten en op militaire missies in het algemeen; verder wordt inzicht geboden in het vergaderen van de Vaste Commissie voor Defensie. Daarnaast bijdrages over het toenemende strategisch belang van het Noordpoolgebied, kunstmatige intelligentie bij wapensystemen, toekomstige defensieplanning, tekortschietende geneeskundige capaciteiten, een Vierkant Beschouwd over Europese defensiesamenwerking alsmede de weergave van een toespraak van de Franse president Macron. Een prikkelend artikel over het zijn van marinier, een indruk van het CLAS-theaterprogramma 'Vuurdoop', een beschouwing over moral injury, twee boekbesprekingen en een kritische beschouwing van de tv-serie Hoogvliegers maken deze uitgave compleet, samen met het verenigingsnieuws. De redactie wenst u veel leesplezier.

Van de voorzitter

De vier doelstellingen van de NOV:

* het behartigen van de collectieve en individuele belangen van alle leden en hun nagelaten betrekkingen;

* fungeren als een platform voor de beroepsgroep;

* bijdragen aan het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie;

* meedenken over vrede en veiligheid.

Redactioneel

VIERKANT BESCHOUWD

PRIKKEN EN PRIKKELS