Pensioenen

door: Martin Weusthuis

Eenmalige pensioenopname van 10% door emigranten

Minister Koolmees is bezig met een wetswijziging om pensioengerechtigden op pensioendatum de mogelijkheid te geven om maximaal 10% van hun bij elkaar gespaarde pensioenvermogen in één keer op te nemen. Die opname heeft fiscale effecten, en naar nu blijkt, vooral voor belastingplichtigen die vlak na hun pensioendatum emigreren naar een buitenland of daar al wonen.

Neem het voorbeeld van een ex-defensieambtenaar (en ieder ander) die op pensioendatum bij 40 dienstjaren zo’n € 40.000,- pensioen heeft opgebouwd, met een achterliggend pensioenvermogen van zeg zo’n 7 ton. Daar kan hij dus in één keer 10%, is € 70.000,- van opnemen op pensioendatum. Dat kan in omstandigheden een mooie oplossing bieden, terwijl er ook wel weer nadelen aan kleven, als bijvoorbeeld de verhoogde belastingheffing, het wegvallen van toeslagen en het levenslang 10% lagere pensioen. Deze ex-defensieambtenaar die emigreert, kan afhankelijk van het belastingverdrag dat Nederland heeft met het nieuwe woonland plots voor een nog hogere belastingheffing komen te staan. Zo ligt de belastingdruk op dat 10%-ineens bedrag in landen als Zweden, Portugal en België op zo’n 60%. Die 10% opname kan nl. afhankelijk van het belastingverdrag dat met zo’n land is gesloten, ook door de Nederlandse belastingdienst worden belast, terwijl dat bij het normale maandelijkse pensioen niet het geval hoeft te zijn. In andere belastingverdragen is weer geregeld dat Nederland geen belasting kan heffen over die 10%, bijv. in de belastingverdragen met Frankrijk en Spanje.

Nu kan het zo maar zijn dat op dit punt de belastingverdragen weer worden aangepast, maar de ervaring leert dat dat langdurige trajecten zijn. Geen land geeft gemakkelijk zijn recht van belastingheffing weg. Laat u voorlichten door de Belastingdienst als u het plan hebt die 10% ineens op te nemen, en zeker als u een pensionado bent.