Van de redactie

In de afgelopen periode heeft de redactie van een van de leden afscheid moeten nemen en een nieuw lid kunnen verwelkomen.

Afscheid kol Ed Caelen

Met ingang van 1 februari 2020 hebben wij afscheid genomen van kol Ed Caelen die enige jaren deel heeft uitgemaakt van ons redactionele team. Zijn drukke werkkring bij het Ministerie van Defensie laat niet langer toe om voldoende tijd te besteden aan Carré. De redactie dankt Ed voor zijn waardevolle bijdragen aan het blad.

Op de foto: Ed Caelen, hier nog als lkol

Welkom lkol Ronald Smit

Het was al lange tijd onze wens om de redactie van Carré uit te kunnen breiden met een actief dienend lid. We zijn daarom verheugd dat lkol Ronald Smit zich als redactielid heeft aangemeld.

Ronald voltooide in 1993 de KMA als officier bij de Verbindingsdienst om daarna te worden geplaatst bij 130 Rayonverbindingscompagnie als pelotonscommandant. Na een groot aantal functies, plaatsingen en uitzendingen heeft hij in 2008-2009 de HDV gevolgd. In 2011 werd hij bevorderd tot lkol. Zijn huidige functie, sinds juli 2018, vervult hij bij Staf CLAS, afd. Strategie en Plannen, waar hij verantwoordelijk is voor C41, TEN/FOXTROT, Informatiegestuurd Optreden, Cyber en de NAVO.

Ronald woont met zijn echtgenote Katie in Amersfoort; zij hebben twee kinderen, Jesse (2000) en Yara (2002). Hij heeft al een redactievergadering achter de kiezen en verklaarde uit te zien naar een productieve tijd bij de redactie van dit blad.

Op de foto: Ronald Smit