door: Onnno Borgeld

Waar zijn de militairen?

In zijn kerstoespraak 2019 heeft de Koning stilgestaan bij het begrip vrijheid. Hij zei: “Het valt me op hoe intens die vrijheid wordt beleefd. Nu we stilstaan bij 75 jaar vrijheid ontmoet ik veel mensen die me vertellen wat dat begrip voor hen betekent. Verzetsmensen van in de negentig die er in de oorlog voor hebben gevochten. Zij hebben er alles voor op het spel gezet. Hun leven is erdoor getekend. Vrijheid is nooit gratis.”


Onder de passage ‘Achter succes staan mensen zoals u en jij’ volgt de alinea: “Miljoenen professionals en vrijwilligers die er ook in moeilijke omstandigheden samen het beste van maken. Leerkrachten, politiemensen, artsen en verplegers. Ambtenaren en rechters. Boeren, bouwers en biologen.”


Mijn grote vraag na deze passages is: “Waar zijn de militairen?” Of mocht de Koning vanwege de ministeriele verantwoordelijkheid de begrippen ‘defensie’ en ‘militairen’ van premier Rutte niet noemen omdat deze premier zijn beloftes aan de NAVO en jegens de militairen voortdurend schendt?