Nederlandse
Officieren
Vereniging

VERENIGINGSNIEUWS

  • Trouw aan de NOV wordt gewaardeerd
  • Digitale enquête Carré
  • Invoegen ProDef
  • Contributie
  • Leden hoofdbestuur
  • Ledenbestand

Trouw aan de NOV wordt gewaardeerd

Tijdens de Algemene Vergadering van Leden op 4 december 2019 heeft de voorzitter NOV, Ruud Vermeulen, aan vier leden en ereleden het onderscheidingsteken voor vijftig jaar lidmaatschap NOV uitgereikt. De gedecoreerden, de ereleden E.G.A. Scouten en H.H. Mooren, en de leden F.W. De Vries en Ir. P.H.H. Scharp, waren zeer verguld met dit gebaar. Ruud Vermeulen dankte hen voor het jarenlange lidmaatschap, hun trouw aan de vereniging en hun bijdrage aan de doelstellingen van de NOV. Enkelen van hen zijn al meer dan zestig jaar lid van de NOV of van één van de voorgangers waaruit de NOV is ontstaan.


De speld voor vijftig jaar lidmaatschap NOV wordt uitgereikt aan leden die vijftig jaar of langer lid zijn van de vereniging. Het uitreiken van de speld gebeurt tijdens de Algemene Vergadering van Leden. De leden die niet aanwezig kunnen zijn bij de vergadering krijgen de speld uitgereikt door de voorzitter van de regionale afdeling of krijgen deze desgewenst per post thuisgestuurd.

Digitale enquête Carré

U heeft, naast uw vertrouwde papieren Carré, sinds de zomer ook de digitale versie mogen ontvangen. Wij zouden graag van u weten hoe deze digitale Carré u bevalt. Daarom gaan wij u binnenkort een van onze bekende enquêtes toesturen en kunt u uw mening geven en eventueel aanbevelingen doen.


Papieren bladen worden in hoog tempo vervangen door digitale bladen. De redenen hiervan zijn divers. Duurzaamheid speelt hierbij een grote rol. Inkt, papier, plastic verpakkingsmateriaal, drukpersen, vervoer en uiteindelijk verwijdering van een papieren blad laten hun voetafdruk achter in het milieu. Natuurlijk speelt het kostenaspect ook een rol, drukwerk is significant duurder dan een digitaal blad. Verder zijn de grafische mogelijkheden binnen digitale bladen groter, zo kunnen bijvoorbeeld video’s en actieve presentaties gevoegd worden. Ook kan d.m.v. zoekwoorden makkelijker informatie gevonden worden en de opslag is natuurlijk ook eenvoudiger.


Anderzijds is het vallen van de papieren Carré op de deurmat voor velen van u een gewaardeerd ritueel geworden, waarvan u mogelijk geen afscheid wilt nemen. Ook dat begrijpen wij.


In de enquête krijgt u de mogelijkheid aan te geven of voor u de digitale Carré alleen voldoende is. Doet u dat niet of vult u de enquête niet in, dan blijft u gewoon de combinatie van papier en digitaal ontvangen. U ontvangt de enquête alleen als uw e-mailadres bij ons bekend is. Heeft u alleen een militair e-mailadres doorgegeven, dan verzoeken wij u ook een civiel e-mailadres te sturen naar: info@nederlandseofficierenvereniging.nl Dit omdat de firewalls van Defensie onze bulkmails voor spam aanzien en niet doorlaten. Natuurlijk wordt uw civiele e-mailadres ook conform de AVG-regelgeving behandeld, dus alleen gebruikt om met u te communiceren.

Invoegen ProDef

Zoals u kunt zien hebben wij deze keer de Prodef als backflip (omgekeerd afgedrukt) samen met de Carré aan u toegestuurd. Reden hiervan is dat het apart afdrukken van de Carré en de Prodef en het samenvoegen meer arbeid en dus geld kost. Dit betekent niet dat het één blad wordt. De Carré van de NOV en de Prodef van de GOV|MHB zijn en blijven twee verschillende bladen met hun eigen redactie en unieke oogmerk.

Contributieverhoging UGM'ers gaat niet door

In Carré 8-2019 stond dat de Algemene Vergadering van Leden besloten heeft de contributie per 1-1-2020 voor actief dienende leden en UGM’ers te verhogen met één euro per maand. Besloten werd deze contributieverhoging niet bij de gepensioneerde leden door te voeren. De inning van de contributie van UGM-leden gebeurt voor een belangrijk deel via het ABP. Uit navraag is gebleken dat het ABP niet in staat is om onderscheid te maken bij de inning tussen UGM’ers en gepensioneerde leden. Daarom is besloten de verhoging van de contributie bij de UGM’ers vooralsnog niet door te zetten.

Nieuwe leden in het hoofdbestuur van de NOV

Tijdens de Algemene Vergadering van Leden van de NOV van 4 december 2019 zijn door de vergadering twee nieuwe leden voor het hoofdbestuur van de NOV gekozen. Het betreft lkol infanterie Marcel Duvekot en kol KMar John van Veenhuizen. Het Hoofdbestuur heet beide heren van harte welkom en kijkt uit naar een vruchtbare en plezierige samenwerking.

Nieuwe leden

In totaal werden zeventien aspirantofficieren en officieren van het CLAS, het CLSK en de KMar, in de rang van cad, maj, lkol en kol, lid van de NOV.

In memoriam

In de afgelopen periode zijn ons de volgende leden ontvallen:


Kap b.d. E.S. Roersma 15-11-2019

Lkol b.d. H.D. van den Berg 17-11-2019

Maj b.d. P.A.J. Droog dec-2019

Kap b.d. P.J.G.M. Kammers 7-12-2019

Kol b.d. J. Duin 21-12-2019

Wed. P. Oort-Jordans 29-12-2019

Maj b.d. H.H. de Roos 7-1-2020


Het hoofdbestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.