CARRÉ

In het eerste nummer van 2020 geeft de voorzitter van de NOV aan waar de vereniging zich dit jaar op gaat richten, wijdt de redactie een kritische beschouwing aan de voorgenomen aanpassing van de topstructuur van Defensie en wordt de serie 'Hoe om te gaan met China?' afgesloten met het derde deel. Verder worden de ontwikkelingen in de Baltische regio gevolgd, vindt u een bijdrage over de kernwapentaak van Nederland en is er aandacht voor de werving van nieuw personeel voor Defensie. Een artikel over employability, een prikkelend redactioneel over de verengelsing in onze samenleving, een historische verhandeling over de eerste straaljager van de Nederlandse luchtmacht, het jaaroverzicht van Carré en het verenigingsnieuws maken dit nummer compleet. De redactie wenst u veel leesplezier.

Van de voorzitter

Wat u van de NOV kunt verwachten
het komende jaar

De vier doelstellingen van de NOV:

* het behartigen van de collectieve en individuele belangen van alle leden en hun nagelaten betrekkingen;

* fungeren als een platform voor de beroepsgroep;

* bijdragen aan het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie;

* meedenken over vrede en veiligheid;


Redactioneel

Vierkant Beschouwd


Aanpassing topstructuur Defensie

Prikken en prikkels


Twenty twenty

Opinie - binnenland

Waarom Nederlandse F-35's kernbommen moeten dragen

Werving: tijd om de bakens te verzetten

Opinie - buitenland

Hoe om te gaan met China?

Ontwikkelingen in de Baltische regio

Overige artikelen

Employability


Een levenlang leren en ontwikkelen
geldt zeker voor ons

Historie


De Gloster Meteor

Archief Carré


Jaaroverzicht 2019

Verenigingsnieuws

Trouw aan de NOV wordt gewaardeerd

Digitale enquête Carré

Invoegen ProDef

Contributie

Leden hoofdbestuur

Ledenbestand

Informatie

Informatiepagina NOV

Informatie Carré en colofon