Informatie Nederlandse Officieren Vereniging

Vereniging

Lidmaatschap en contributie

• Actief dienende officieren: € 11,50 p.m.

• Aspirant-officieren gedurende maximaal één jaar gratis, daarna € 9,- p.m.

Voorwaarde: u dient ten minste voor 2 jaar lid te blijven van de NOV.

• Post-actieven: € 7,50 p.m.

• Buitengewone leden (partners overleden officieren): € 6,- p.m.


Lidmaatschapsnummer

Uw (peoplesoft-)/werknemernummer/registratienummer is tevens uw lidmaatschapsnummer.

Dienstverlating

U blijft natuurlijk lid! Laat het Secretariaat NOV weten of uw contributie voortaan door het ABP mag worden ingehouden.


Einde lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap schriftelijk of per e-mail opzeggen vóór 1 december.

Uw lidmaatschap eindigt dan per 31 december.


Bericht van overlijden

Het bericht van overlijden gaarne sturen naar het

Secretariaat NOV.


Buitengewoon lidmaatschap

De partner van een overleden lid kan buitengewoon lid worden van de vereniging en zo gebruik blijven maken van de dienstverlening van de NOV.


Adreswijziging

Doorgeven aan het secretariaat van de NOV:
• schriftelijk: Antwoordnummer 5054; 2509 VJ Den Haag;

• e-mail: secretariaat@nederlandseofficierenvereniging.nl


Hoofdbestuur

Samenstelling

bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen, voorzitter

genm b.d. jhr. J.H. de Jonge, vicevoorzitter (CLAS)

genm b.d. R.S. van Dam, vicevoorzitter (CLSK)

kol b.d. J.M.M. Govaarts, vicevoorzitter (KMar)

lkol b.d. drs. R.J.T. Vranken, secretaris

lkol b.d. P.G.M. Vogel, penningmeester

lkol b.d. C.H.A. Parthesius, Hoofd Sectie 3

kol J. van Veenhuizen

lkol M. Duvekot

lkol vlieger P. Hardenbol, tevens voorzitter belangengroep vliegers

lkol arts drs. E.J. Hertenberg, tevens voorzitter belangengroep artsen


Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de vicevoorzitters, de secretaris en de penningmeester.


Adviseurs hoofdbestuur

aalm drs. A.M.T.J.J.A. van Alphen (geestelijk adviseur)

kol b.d. mr. C.H. van der Meij MPA (redactie Carré)


Secretariaat

Ledenadministratie:

Mevr. Edith van Starkenburg en mevr. Michaela Veen

Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag, Tel: 070 3839504

IBAN: NL02INGB0000593333

BIC: INGBNL2A

Bank: ING Bank

e-mail: secretariaat@nederlandseofficierenvereniging.nl


Website

www.nederlandseofficierenvereniging.nl