VAN DE VOORZITTER

Wat u van de NOV kunt verwachten het komend jaar

De samenhang der dingen

Aan het begin van het jaar is het goed om richting te geven, om de toekomst te duiden, om de vuurtoren voor 2020 goed weg te zetten. Waar gaat de NOV zich op richten?

Pensioenen

De NOV zal in VCP-verband actief aan de stuurgroep van minister van Sociale Zaken en Wekgelegenheid Koolmees deelnemen. Wat zijn de door ons te behalen doelen? Allereerst de indexatie; het kan niet zo zijn dat iedereen erop vooruitgaat maar dat onze gepensioneerden hun rechtmatig deel wordt onthouden uit de uitpuilende pensioenkassen. Maar ook de premiebetaling door de huidige inleggers. Het kan toch niet zo zijn dat, ten gevolge van wetgeving, ondanks het inleggen van een kapitaal aan uitgesteld loon geen fatsoenlijk pensioen opgebouwd kan worden. En als laatste, maar zeker niet in het minst, de groep inleggers tussen de 40 en de 60 jaar. Deze gaan er, door het voorstel van het kabinet om de zogeheten doorsneeproblematiek (gelijkmatig betalen van premies over het hele arbeidzame leven) af te schaffen, tot wel 10% op achteruit in hun pensioen. Het is onbestaanbaar dat dit niet gecompenseerd gaat worden.

De discussie over de pensioenen moet voor de verkiezingen zijn afgerond zodat wij ons een oordeel over deze regering, maar ook over alle partijen kunnen vormen op dit punt. Het kabinet en de politieke partijen moeten de druk van de pensioenproblematiek aan den lijve gaan voelen. Het veelgeprezen pensioenakkoord was en is een wassen neus. Nu de echte besluitvorming.

De herijking

Bij de start van het kabinet-Rutte III zou in 2020 de basis worden gelegd voor de toekomstige krijgsmacht. Tijdens de behandeling van de defensiebegroting buitelden de vertegenwoordigers van de politieke partijen over elkaar heen om aan te geven welke zaken allemaal aangeschaft zouden moeten gaan worden. Meer F-35’s, grondgebonden vuursteun, nieuwe schepen, tanks, etc. De minister-president bevestigde meerdere malen dat de Amerikanen bij monde van president Trump gelijk hebben. Wij moesten onze fair share leveren. Wij moeten naar de 2% bbp. Minister van Defensie Bijleveld bevestigde e.e.a. volmondig. Uit de Kamerbrief van 20 december 2019 over de Jaarplanning 2020 kan worden geconcludeerd dat er nu een plan voor 2035 wordt geschreven en vervolgens ook een notitie voor de weg hiernaartoe. Mijn gevoel bij het Eindrapport Verkenningen uit 2010 komt weer naar boven. De verkenningen zouden ons de weg wijzen, maar uiteindelijk zijn deze alleen gebruikt voor bezuinigingen. Ook dringt zich een vergelijking met de vorige minister van Defensie Hennis op. De tekorten worden erkend en er is begrip voor de slechte staat waarin Defensie zich bevindt. Maar bij het bepalen van de richting kijkt men naar de toekomst, zoals nu naar 2035 en de weg daarheen. Echter, daar waar onze ministers en onze minister-president eigenlijk voor zouden moeten staan, het daadwerkelijk leveren van de benodigde financiën, daar gebeurt niets. Hennis of Bijleveld, beiden tillen dat ogenschijnlijk moeiteloos over de verkiezingen heen. Weer een politiek probleem op politieke wijze opgelost: doorgeschoven naar de opvolger. En van uitstel komt meestal afstel. En voor Defensie, geen levensvatbare brigades, geen logistiek en ook geen personeel. En het vertrouwen in de politiek en in de politieke partijen loopt de volgende diepe deuk op.

Arbeidsvoorwaarden

De krijgsmacht heeft zwaar te lijden aan ondervulling. Eenheden die nog slechts voor 50% gevuld zijn, schepen die aan de kant liggen, vliegtuigen en helikopters die werkloos op de vliegbases staan. Het vliegveld Eindhoven dat af en toe dicht moet om het personeel nog de vanwege de veiligheid wettelijk voorgeschreven rust te kunnen geven.

Ik ben mij ervan bewust dat de mantra luidt dat dit wordt veroorzaakt door de economische hausse van dit moment. Dat is echter absoluut onwaar! Het komt door de politieke onbetrouwbaarheid van de afgelopen 25 jaar. Drie keer een reorganisatie, met een keer 5.000 en twee keer 12.000 functies. De WUL, het AOW-gat, het ophogen van de UKW-leeftijd en de overgang van eindloon naar middelloon. En dit alles zonder competitieve arbeidsvoorwaarden. Er is geen enkele organisatie te vinden die zo is uitgemolken door zijn politieke bazen. En militairen stemmen dan met hun voeten, zij gaan niet naar het Malieveld, zij gaan ergens anders werken. Wanneer dit door de politiek wordt erkend, dan is de volgende stap om via onderhandelingen over het loongebouw, de toelages en het personeelssysteem, de opvolger van het FPS, de balans te herstellen. Het herstel begint overigens pas als er erkenning komt voor de professie, het beroep van de militair. Onze functiewaarderingen moeten daarvoor op de schop. De militair moet eindelijk eens gewaardeerd gaan worden, en zich zodoende ook gewaardeerd gaan voelen.

Militaire professie

Geheel in lijn met het vorige punt is de erkenning van de militaire professie. De wind die vanuit het Haagse waait leidt tot het afbouwen van de invloed van de militairen bij het defensiedepartement. De invoering van het BUT-model en daarmee de marginalisering van de positie van de CDS is al een feit. Maar ook de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) is zowel kwantitatief als kwalitatief in civiele handen. Nergens zie je dat daar, waar professies in het geding zijn, zoals bij artsen en advocaten, niet-vakgenoten de dienst uitmaken. Een ernstige onderschatting van het métier. Maar ook bij een personeelszwaar departement van Defensie zien wij dat, m.u.v. de HDP zelf, bijna de gehele top hier bestaat uit burgers.

Durf eens je visie op personeel 2035 ter discussie te stellen. De premissen waarop deze is gebaseerd zijn onjuist. De visie die erachter zit is niet gefundeerd en past niet bij de organisatie. Een typisch voorbeeld van het zonder goede sturing door externen laten opstellen van stukken.

Moderne vakbond

In 2020 zullen wij ook eens goed naar onszelf moeten kijken. Hoe ziet een vakbond/beroepsvereniging van de toekomst eruit. Wij zullen als NOV echt tijd moeten uittrekken voor zelfreflectie om zo de weg naar de toekomst te bepalen en te beginnen met deze te plaveien. Het moge duidelijk zijn dat het nu niet werkt. Maar ook de samenwerking met de Coalitie voor de Veiligheid, een reeks van bonden in het veiligheidsdomein, moet hierbij de aandacht krijgen. Het afgelopen jaar zijn wij al begonnen met het afleggen van een groot aantal bezoeken aan eenheden, het luisteren naar onze onderofficieren, officieren en burgers. Maar is dat genoeg?

Bedrijfsvoering

Daarnaast is het goed om onze eigen bedrijfsvoering nog eens diepgaand te beschouwen. Leveren wij niet alleen kwantiteit maar ook kwaliteit? Zijn wij er wanneer u ons nodig heeft? Hoe kunnen wij onze communicatie naar u verbeteren? Maar ook, hoe kunnen wij het voor potentiële leden aantrekkelijker maken om lid te worden.

De NOV gaat een ongekend uitdagend jaar tegemoet.

Deel dit artikel of reageer