PRIKKEN EN PRIKKELS

Twenty twenty

De verengelsing van de Nederlandse samenleving en cultuur heeft vorig jaar onverminderd doorgezet. In de winkelstraten in de steden en dorpen overheerst de sale, mogelijk omdat we via het worldwide web twentyfour seven onze aankopen hebben kunnen doen. Wie toch verleid wordt de fysieke winkel binnen te gaan om een kledingstuk te passen, kan terecht in een van de fitting rooms en mocht zodoende voldoende verleiding tot kopen zijn ontstaan, kan men voor het afrekenen terecht bij de cash desk. Onze universiteiten bieden in toenemende mate complete studierichtingen in het Engels aan. Dat moet studenten een streepje voor geven en het zal ongetwijfeld helpen om buitenlandse studenten en collegegeld aan te trekken. Het verst daarin lijkt de Universiteit Twente te gaan, die in 2020 het Engels als officiële voertaal invoerde. Maar ook reeds in de basisschoolleeftijd laten de kids zich niet onbetuigd en met smartphones maken ze de ene selfie na de andere, of ze nemen een gifje op om zich alvast te profileren als een toekomstige influencer. Anders gaan ze wel wat chillen met vrienden en om daarna nog wat te gamen.

Veel van deze ontwikkelingen zijn afkomstig uit de media, waar het kennelijk cool is om nieuwe formats een Engelse titel mee te geven: bekende voorbeelden zijn The Voice of Holland, Dancing with the Stars of, voor de liefhebbers van een ander genre, Hotter than my Daughter en Temptation Island. Maar, wij militairen kunnen er natuurlijk ook wel wat van, onder invloed van de inbedding in de NAVO waar Engels en Frans de voertalen zijn en de invloed van de samenwerking met Engelstalige bondgenoten. Opvallend is daarbij wel dat niet alle officieren de correcte uitspraak van de Engelse taal even goed onder de knie hebben. Soms neemt dat zelfs hilarische vormen aan, zoals bij een Powerpoint presentatie voor een NAVO-gezelschap, waarbij de inleider begon met: ‘We logisticians have a scheme’, waarbij het laatstgenoemde woord werd uitgesproken als sjeem. Oei, zag je de aanwezigen denken, wat is hier zo beschamend fout gegaan? Pas vijftien dia’s later werd duidelijk dat het hier over een schema ging.

Maar zoals altijd zijn er ook positieve kanten aan de verengelsing. De globalisering is niet tegen te houden en vooral de moderne technische ontwikkelingen laten zich zelfs voor taalpuristen niet altijd even makkelijk in het Nederlands uitdrukken. Iemand die op zijn persoonlijke rekenaar wat nieuwe zachtewaar gaat opladen kan al gauw rekenen op een eervolle vermelding in ‘Taalvoutjes.nl’. Gebruik van het Engels maakt het vaak mogelijk om zaken wat kernachtiger te omschrijven dan in andere talen. Zo is een in de politiek tegenwoordige gangbare uitdrukking als: ‘Met de kennis van nu zouden we destijds …’ in het Engels gangbaar als: ‘In 20/20 hindsight …’, waarbij 20/20 natuurlijk slaat op de getalsmatige beschrijving van een perfect gezichtsvermogen. Nu zijn we dit jaar beland in 2020, een nieuw jaar en ook nog eens een nieuw decennium. Een aardige aanleiding om eens vooruit te kijken naar een terugblik op het jaar 2020. Zou de F1-race op Zandvoort doorgegaan zijn en zou Max boven op het erepodium hebben gestaan? Zou de Nederlandse inzending op het Eurovisie festival in de Ahoy hoge ogen hebben gegooid? En zou de ploeg van Ronald Koeman een potje hebben kunnen breken op het EK voetbal?

Interessanter wellicht voor de lezers van dit blad is waarschijnlijk de terugblik op de mijl- dan wel piketpalen die door Defensie werden gezet in 2020. Het budget werd verhoogd tot ruim elf miljard euro, er werd nieuw materieel aangeschaft en achterstallig onderhoud gepleegd aan oud materieel, legeringsgebouwen en keukens. Verder valt echter op dat er vooral ‘stappen gezet’ werden. En dat niet door de militaire deelnemers aan de vierdaagse, maar aan het ‘investeren in mensen’. Stappen gezet naar een nieuw loongebouw, en verdere stappen naar een veilige defensieorganisatie. Zoals de staatssecretaris opmerkte: ‘De organisatie blijft zich in 2020 inzetten om personeel te werven en te behouden’. En nu maar hopen dat de stappen die in 2020 werden gezet groot genoeg waren en de goede kant op werden gezet. Anders zou de conclusie in 2021 of daarna nog wel eens kunnen luiden dat in 20/20 hindsight, steps taken during 2020 were insufficient. Ofwel in goed ambtelijk Nederlands: Met de kennis van nu zouden veranderde inzichten tot een meer optimale besluitvorming in 2020 hebben geleid. And so we kept muddling on, ofwel we modderden verder aan.

Redactie